A•smoke40, Centralt oljedimfilter med fläkt. Framför står Andreas Wik Absolent AB och Pierre Philipson CEJN AB.
– Absolents oljedimfilter A•smoke är en av världens effektivaste utrustningar för rening av oljedimma. Centralfilterserien består av parallellkopplade moduler, som dimensioneras efter kundens luftflödesbehov. Fördelarna med centralfilter är billigare installation, enklare underhåll med färre servicepunkter, samt möjligheten att leda processluften till en värmeväxlare, säger Andreas.

Svensk tillverkningsindustri är inne i ett komplext teknikskifte men också i ett pågående generationsskifte där morgondagens verkstadsarbetare har ett stort fokus på hälsa, fritid och miljö som man prioriterar i allt högre grad. Arbetet betyder inte allt utan är en del av ett liv som innehåller så mycket mer. Därför har arbetsmiljön blivit allt viktigare för att attrahera den yngre generationen till industriarbete. och ibland kan man få uppfattningen att arbetsmiljöproblemen är lösta men så är det verkligen inte, det finns mycket kvar att göra.

En dåligt skött arbetsmiljö ger dålig publicitet runt företaget och produktionen, det är en fara som de allra flesta är medvetna om. Många företag arbetar med att ta fram och utveckla nya produkter för att förbättra förhållanden ute på verkstadsgolvet, produkter som kan få en mycket avgörande betydelse för miljön när det handlar om bättre luft och ventilation samt en minimering av yttre inverkan på hud och slemhinnor från oljor och skärvätskor. Så ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion.

CEJN AB har löst sina problem

Verkstadsföretaget CEJN AB har produktionsenheter i Skövde och Lönsboda och vi skall idag hälsa på enheten i Skövde där man har full fart i sin produktion och arbetar 3-skift för att hinna med alla order.

Vi träffar teamledaren Pierre Philipson som arbetar, leder och planerar arbetet på en avdelning med sju högpresterande verktygsmaskiner för här står produktionen inte still, tvärtom så är det tillverkning i högteknologiska automatiserade multifunktionssvarvar där utnyttjandegraden i maskinerna är mycket högt.

– Vi använder mycket olja i våra tillverkningsprocesser och med en hög tillverkningstakt i våra maskiner så måste vi se till att arbetsmiljön fungerar på ett optimalt sätt. Företaget CEJN har alltid och kommer alltid att prioritera miljö, hälsa och säkerhet, säger Pierre.  

– Så vad som hände för 10 till 15 år tillbaka var att vi hade samma klassiska problem som många verkstäder. När dörrarna till bearbetningsmaskinerna öppnades, så spreds en oljedimma ut i lokalen. Vi hade utrustning men den fungerade inte på bästa sätt och det berodde på att den var feldimensionerad och att vi hade felaktiga rutiner och egentligen dåliga kunskaper i hur man sköter en anläggning på ett bra sätt. Med korrekta kunskaper kunde vi utvärdera våra processer och fan att vi behövde byta ut befintlig lösning mot en annan, förklarar Pierre Philipson.

– Hösten 2018 satte vi igång arbetet med att hitta en bättre lösning för CEJN här i Skövde och vi förstod tidigt att här var det helt andra produkter som behövde kopplas på de sju bearbetningsmaskinerna i den maskingrupp som Pierre ansvarar för, säger Andreas Wik på Absolent.

– Skäroljan kommer man inte ifrån. Det behövs alltid någon form av kylning och smörjning i den skärande processen så här är det bara att ta tag i problemen.

– Vi började med att utföra en grundlig, omfattande projektanalys där vi tar reda på problem, behov och förutsättningar. Vi mäter luftkvaliteten, studerar maskiner och undersöker villkoren för anläggningen. Baserat på den noggranna analysen av resultatet, gav vi råd och föreslog åtgärder, som i detta fall blev en skräddarsydd helhetslösning och på så sätt fick man en arbetsmiljö som fungerar till 100 % idag, säger Andreas Wik.

Vad är oljedimma?

Oljedimma består av luftburna små oljedroppar. Storleken på dessa varierar allt från 1 – 10 µm. Det innebär att de är i samma storlek som bakterier. Oljedimma bildas normalt i processer där olja eller oljebaserat kylmedel används för smörjning eller spånavskiljning, till exempel under svarvning, fräsning, slipning och borrning.  Mängden oljedimma i luften mäts i mg / m³. Gränsvärden för vad som är tillåtet i en verkstad regleras i gällande lagstiftning och förordningar för luftkvalitet.

Nöjda maskinoperatörer på CEJN i Skövde.

Funktion

Filtreringen av oljedimman sker i tre steg. Processluften passerar först genom två steg med självdränerande Absolent filterkassetter. Det tredje steget utgörs av ett HEPA-filter, vilket har en garanterad och konstant avskiljningsgrad på 99,97 % vid en partikelstorlek av 0,3 μm. Filterenheten har en elektronisk manometer, A•monitor, som visar tryckfallet över de olika filtersteg och indikerar när det är tid för filterbyte. Absolents A•mist-filter kan köras kontinuerligt utan onödiga driftsstopp, då filterkassetterna är självdränerande. Returoljan samlas i bottentråget för återvinning.

Sammanfattningsvis kan vi säga att många verkstäder behöver kontinuerligt gå igenom sina rutiner och se till att de lösningar man har investerat i fungerar även över tid. Filterbyten är viktiga och även att man har rätt dimensioner på de produkter man använder beroende på vilken verksamhet man bedriver. Har man många multifunktionsvarvar och längdsvarvar som är fallet hos CEJN är det viktigt att man anpassar kapaciteten till sina processer. Har man som i fallet med CEJN att man bearbetar med höga spoltryck och där man ökat kapaciteten så att maskinerna går i längre skift så skapar det förutsättningar för att man får problem med sina processer om man inte är uppmärksam.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here