På fotot ser vi Per Hellsten och Stefan Thuresson.
   – Man har haft problem med spånsugningen i sina bearbetningsmaskiner, när det handlar om sjunkspånor och flytspånor. Det ställde till problem och krångligheter med företagets oljeskimmers på maskinerna där spånorna fastnade så att man inte fick upp oljan på ett bra sätt, säger Stefan Thuresson och fortsätter;
   – Lösningen på det problemet blev en av våra produkter – en spån/skärvätskesug med filter i och återfyllningsfunktion med inbyggd pump kan man säga, från DU-PUY som är en italiensk tillverkare av industriella maskinlösningar för att effektivt dammsuga och separera olja som är blandat med spån. Till detta har man kopplat en oljeskimmer som får bort flytoljan.
   – Anläggningen fungerar perfekt för vår produktion och vi är mycket nöjda. Maskinen är dessutom mobil så vi kan flytta runt den i vår produktion, säger Per Hellsten.

Carlsson & Möller med två produktionsanläggningar i Helsingborg är en av Sveriges ledande leverantörer och bearbetare av plattor, rör och stänger i konstruktionsplast. Företaget, som grundades 1948 omsätter idag cirka 150 Mkr, har över 70 anställda och är uppbyggt kring flera verksamhetsområden. Ett av företagets verksamhetsområden är komponenter & tillverkning, där man bland annat levererar till företag inom medicinteknik, livsmedel, bioteknik, sågverk/träindustri samt allmän verkstadsindustri.

Med temat arbetsmiljö i detta nummer av tidningen, skall vi få reda på hur Carlsson & Möller tänker kring sin arbetsmiljö och vilka åtgärder man gör för att förbättra miljön i sina verkstäder. Till vår hjälp för att reda ut detta, träffar vi Per Hellsten på plats i Helsingborg. Med på mötet är även Stefan Thuresson från företaget Chuckcenter som arbetar med och levererar en mängd produkter och stor expertis inom skärvätskerening och eliminering av oljedimma.

Företaget Carlsson & Möller samarbetar med ledande leverantörer av plaster och med en modern maskinpark bearbetas råvaran efter kundernas önskemål. Det går bra för företaget och med en hög produktionstakt ökar maskinutnyttjandegraden i maskinparken och då ökar även behoven av att ta hand om restprodukter som spånor och smuts som samlas i maskinerna. Det betyder också en ökad belastning på utrustningar som skall rena luften från skadliga ämnen.

Galileo 1000 Luftflöde 1520 m3/h och avsedd för kabinstorlek 4-9 m3. Reningsgrad 95%.

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön styrs inte bara av olika lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Man påverkas av den luft man andas. Om man upplever luften som frisk mår personalen bättre. En bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar ur verkstadslokalen på ett effektivt sätt.

– Idag vill och kräver alla ren arbetsmiljö och då måste vi för att attrahera nya medarbetare, men också kunna behålla vår personal, erbjuda en attraktiv, högteknologisk och renare process. Den yngre generationen har en bild av att industrin är tråkig och smutsig, men så måste det inte vara. Med dagens utvecklade arbetsmiljöprodukter får man relativt enkelt en ren arbetsmiljö, säger Per Hellsten.

Vi besöker ofta verkstäder men då det handlar om skärande bearbetning brukar det vara metallbearbetning. Vid dagens besök är allt som vanligt när det handlar om maskinparken. Här finns styrda CNC-svarvar och fräsmaskiner samt flera stora bearbetningscenters för bearbetning av stora, riktigt stora komponenter. Men den stora skillnaden är att här bearbetar man med plast, enbart med plast.

Då handlar det om plastbearbetning vilken är en stor skillnad mot metallbearbetning.
– Jag har tidigare arbetat med metallbearbetning i 3 år så jag vet hur det fungerar och i grunden är det ingen skillnad utan vi arbetar med samma teknik, maskiner, utrustning och verktyg men den stora skillnaden handlar om att plaster är ett levande material och rör sig hela tiden när man bearbetar. Det betyder att om detaljen har ett mått idag så kan den ha ett annat mått imorgon. Detta måste man tänka på som operatör att det kan också vara olika spänningar i plasten som påverkar resultatet. Det är lite svårt att förstå och komma underfund med men man lär sig allt efterhand som man får erfarenhet, efter några år…, förklarar Per Hellsten, som givetvis kan detta efter 27 år.

Stefan Thuresson kommer in i bilden då det handlar om rening av luften och där har man installerat flera Losma oljedimavskiljare (som vi kommer in på längre fram i artikeln) men där stöter man på andra problem i verkstaden som måste lösas.

– Plastspånorna är kniviga och de är sega. Tidigare hade vi utrustning som inte fungerade tillfredsställande, vi har nu med Stefans hjälp och råd, köpt en mobil spån/skärvätskesug som mycket bättre löser de problem vi hade tidigare, säger Per.

Vad handlade det om?

Galileo 500, luftflöde 700 m3/h och avsedd för kabinstorlek 2-4 m3. Reningsgrad 95%

– Man har haft problem med spånsugningen när det gällde sjunkspånor och flytspånor. Det ställde till problem och krångligheter med deras oljeskimmers på maskinerna där spånorna fastnade och man fick då inte upp oljan på ett bra sätt, säger Stefan Thuresson och fortsätter;

– Lösningen på det problemet blev en av våra produkter – en spån/skärvätskesug med inbyggda filter och återfyllningsfunktion med inbyggd pump – från DU-PUY som är en italiensk tillverkare av industriella maskinlösningar för att effektivt dammsuga och separera vätska som är blandat med spån. Till detta har man kopplat en oljeskimmer som får bort flytoljan.

Underhåll av verktygsmaskiner
i kombination med städning av arbetsmiljöer är nödvändiga för företag inom industrin för att minska stilleståndstider och öka effektiviteten, säkerheten och produktiviteten. Utvinning av olja, skärvätska och spån kräver ofta speciella industridammsugare. DU-PUY erbjuder låga inköpskostnader och minimalt underhåll, den perfekta kombinationen för oljeåtervinning och spånavskiljning. Sugenheten har filterkorgar och återfyllningsfunktion med inbyggd pump som gör att man omedelbart kan separera emulsionen från spånorna och återvinna den uppsugna vätskan för att sänka kostnaderna för produktionsanläggningen. Att rengöra tankarna på CNC-maskiner har aldrig varit så snabbt och enkelt.

Skärvätskerening, Varför
behöver vi rena skärvätskor

Vid produktion och olika tillverkningsprocesser i svarvar, fräsmaskiner och andra liknande maskintekniker använder man ofta en skärvätska, emulsion eller rak olja, för att förbättra skäregenskaperna hos verktyget och för att kyla ned arbetsstycket. Efter att detaljen har färdigställts, använder man ofta en industritvätt liknande en diskmaskin med tvättvätskor för att rengöra detaljen från oljor och spånor.

Om man inte renar skärvätskan eller tvättvätskan från spånor och partiklar, är risken stor att dessa följer med och ökar förslitningen av pumpar, slangar och svivelkopplingar för invändig kylning. Genom att rena sina vätskor minimerar man därmed risken för oplanerade stillestånd och höga underhållskostnader på grund av reparationer och rengöring av vätsketankar.

Man ökar också avsevärt livslängden genom att ta bort obehöriga partiklar ur vätskan som då inte behöver bytas så ofta och därmed sänker man kostnaderna för både uppfyllnad och destruktion.

– Här har vi nu minskat vårt underhåll och våra tidsödande och kostsamma städprocesser till ett minimum, tack vare att vi utnyttjar och väljer att investera i nya metoder och produkter för ett effektivare underhållsarbete. Vårt företag ser inte investeringar
i en förbättrad arbetsmiljö som en kostnad utan man ser en annan typ av pay-off som fler företag borde fundera över, säger Per Hellsten.

Ren luft är ett krav idag

– Chuckcenter har ett stort sortiment av produkter för en effektiv produktion inom flera olika plan. www.chuckcenter.se

– Vi har utrustat verkstaden hos Carlsson & Möller även med andra produkter och då pratar vi om oljedimsavskiljare från LOSMA som ser till att luften i verkstaden är ren från farliga partiklar (som man tyvärr inte ser).

LOSMA grundades 1974 av italienaren GianCarlo Losma för att utveckla och producera system för oljedimavskiljare och filtrering av kylvätskor för verktygsmaskiner. Redan från början var affärsidén att verka inom området hälsa och miljö. Losmas reningsprogram för luft och vätskor har funnits i Chuckcenters sortiment sedan 2018. I båda segmenten finns ett antal produkter som kompletterar varandra väl vad gäller funktionalitet och nytta, berättar Chuckcenters Stefan Thuresson som har lång erfarenhet av arbetsmiljöprodukter.

– LOSMA Galileo 1000, Galileo Plus är ett patenterat centrifugalfilter för oljedimma skapad av emulsion och raka oljor vid bearbetning i maskinen. Luftflöde 1520 m3/h och avsedd för kabinstorlek 4-9 m3. Reningsgrad 95%

LOSMA Galileo 500, Losma GP500 är ett patenterat centrifugalfilter för oljedimma skapad av emulsion och raka oljor vid bearbetning i maskinen. Luftflöde 700 m3/h och avsedd för kabinstorlek 2-4 m3. Reningsgrad 95%.

Enkelt handhavande: Lossa skruvarna på toppen, dra upp filterkassetten, byt filterstrumpa, sätt tillbaka filtret, klart.

Som option finns förutom Hepa H13-filter (reningsgrad 99,97%) även Losmas nya sensor för filterstatus, som visar när det är dags att byta filterinsatser i enheten.

I Galileo-serien finns det fem olika filter att välja mellan, från GP250 som är avsedd för kabinstorlek från 0-2 m3, till GP3000 som är avsedd för kabinstorlek upp till 17 m3. –  En verkstad utan bakterier och dålig luft. Det är målsättningen för mitt dagliga arbete ute på svenska verkstäder. – Alla skall ha rätt till en ren och hälsosam arbetsmiljö, avslutar Stefan Thuresson på Chuckcenter AB.

– Vi har många fler produkter som ett företag som Carlsson & Möller behöver och vi har här som vi ser på bilderna levererat ett verktygsskåp från Tyska Apfel med plats för 288 verktyg typ Iso40 eller liknande. Varje dörr kan belastas upp till 900 kg/styck. Varje dörr har även ett kraftigt nylonhjul i framkant som gör det lätt att dra ut dörren och samtidigt gör att man inte behöver fästa skåpet i väggen. Dessutom kan man enkelt flytta skåpet med en handtruck. Det finns ett stort antal skåp och inredningar att välja på, med vagnar som man enkelt kan lyfta över verktygen från skåpen till, avslutar Stefan Thuresson på Chuckcenter AB

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here