Jonas Persson, Peter Bernhardsson Johpomek och Jim Davis, Claes Hult på Edströms Maskin.

Johpomek AB i Osby är ett privatägt bolag som idag drivs av andra generationen genom ägare och vd Jonas Persson. Vid starten 1977 började man banan som legotillverkare och i stort sett utvecklades företaget de första 30 åren som legotillverkare och komplett leverantör med huvudinriktningen att bocka rör till andra aktörer som säljer möbler till skolor och offentlig miljö. Mycket utvecklingsarbete av kundernas produkter har skett på Johpomek och därigenom har man skapat egen unik kompetens i hur kombinationen produktutveckling och tillverkning samverkar.

Med detta som grund har Johpomek under de senaste 10 åren utvecklat ett eget varumärke och sortiment som tillverkas under namnet EKV Bord & Stolar. De 56 medarbetarna erbjuder en helhet vad gäller för- och efterarbete, ett framgångsrikt koncept som skiljer dem från många andra leverantörer. Företaget har en modern maskinpark med helautomatiska bockmaskiner (som vi skall titta lite närmare på i detta reportage), svetsrobotar och en anläggning för pulverlackering kryddat med ett stort hantverkskunnande. Johpomek erbjuder också helhetslösningar där vi samlar leveranser, gör slutmontage, packar och märker upp försändelser.

Den här mixen gör att man kan leverera såväl stora serier i hög kvalité till konkurrenskraftiga priser eller prototyper och specialbeställningar. Kunderna finns inom olika branscher med tyngdpunkten inom möbelindustrin.

– Utvecklingen av vårt varumärke EKV Bord & Stolar har varit fantastiskt och vi har fått mycket fin respons från marknaden under dessa år. Detta har inneburit att vi utvecklat en helt ny del i företaget med försäljning och marknadsföring i fokus och detta med helt andra förutsättningar och villkor än tidigare.

– Vår bransch är i ständig rörelse och utveckling. Karven i form av produkter som klarar tuffa kvalitets- och miljö-hållbarhetskrav ökar. Samtidigt är många av våra slutkunder inom kommunal verksamhet där ramarna är små och prispressen blir ett faktum. Konkurrensen från lågpristillverkning framförallt från utlandet är stor. Vår utmaning är att fortsätta driva vår verksamhet framåt och tillverka produkterna i eget hus för att hålla nere transporter och minimera andra miljöpåverkande aspekter.

– Företaget har även under de senaste åren utökat resurserna inom området och man ser ett stort behov av en framtida expansion, vi ser potentialen, engagemang och flexibilitet är våra nyckelord, säger Jonas Persson.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. För att säkra produktionen gäller det hela tiden försöka effektivisera och förbättra. Ett sätt att sänka produktions- och ställtider är att automatisera och utveckla sina produktionsprocesser delvis eller helt och när det gäller Johpomek har man valt att helt automatisera sin rörbockning där det handlar om två robotiserade celler.

– Smart produktion är det som gäller för oss när vi nu växer som vi gör. På tio år har företaget dubblat antalet anställda, från 25 till 56 och omsättningen ligger i dag på 88 miljoner kronor. Och nu expanderar vi med nya kontorslokaler och vi bygger ut våra produktionslokaler med större yta för produktion där vi tittar på ny maskinteknik och vi installerar snart en helt ny lackeringsanläggning, vilket stärker oss som tillverkare. Detta betyder också att vi kan hjälpa andra leverantörer med legotillverkning, säger Jonas Persson.

Bockade rör ger många möjligheter

Rörbockning erbjuder många möjligheter och oavsett rörets form och material kan man skapa en önskad form genom bockning. Jämfört med att skarva och svetsa rör är bockning ett bättre alternativ. Man kan bocka förbehandlade rör men också komplettera bockning med svets och ytbehandling. I regel bockas rör i dimensioner från 6 mm upp till 70 mm i ytterdiameter men möjligheter finns att utföra rörbockning upp till 150 mm. Rören kan vara runda rör, fyrkants rör eller elliptiska rör.

Moderna rörbockningsmaskiner kan utföra högerbockning likaväl som vänsterbockning med fri och variabel radie, både två- och tredimensionellt. I regel är bockmaskinerna helautomatiska och ibland även bestyckade med robotplock som här på Johpomek i Osby.

– Vårt mål är att ständigt förbättra produktionen och föra in det ”tänket” hos hela personalen, för det är ju de ute i tillverkningskedjan som vet var värdena finns. Det handlar om att plocka bort allt som inte är värdeskapande. Det kräver ett otroligt engagemang och en vilja att ständigt förbättra, säger produktionstekniker Peter Bernhardsson.

Bocka rör är kärnverksamheten hos Johpomek och här har man samarbetat med Edströms Maskin sedan 2004 då den första bockmaskinen från BLM, modell Swing kom
i produktion på fabriken.

– Maskinen var mycket innovativ för sin tid och den kunde bl.a vrida sitt huvud och bocka vänster och höger, fasta och variabla radier. Idag har man utvecklat helt nya maskinsystem för tillverkningsindustrin där BLM gått från hydraulisk till helelektriska drift och här har Jophomek 2014 investerat i den senaste versionen av BLM modell E-Turn 40, helt integrerad i en robotlösning från Robotteknik i Vetlanda som ger kunden en helautomatisk produktionscell med full flexibilitet, säger Claes Hult på Edströms Maskin som är generalagent för den italienska maskintillverkaren BLM i Sverige.

– Vi har arbetat tätt tillsammans med BLM sedan 1985 och idag ingår man i BLM Group som även består av maskintillverkaren Adige. Vi har levererat ett hundratal maskiner på den svenska marknaden och vi anser BLM som det ledande fabrikatet inom rörbockning i Europa, säger Claes Hult på Edströms.

– Vi kan bocka rör med kirurgisk precision vill jag mena och mycket har att göra med att maskinerna är helelektriska idag och att vi har mjukvara och styrsystem som är unik på marknaden.

Vi ber Jim Davis på Edströms Maskin om lite fakta;
– BLM Eturn 40 är en helelektrisk rörbockningsmaskin för höger/vänster bockning med fast och variabel radie i samma operation. Detta tillsammans med automatisk i- och urladdning skapar möjligheter som täcker de flesta behoven. Maskinen finns i fyra olika utföranden som i största modellen kan hantera rördiametrar på upp till 52 mm. Maskinen levereras med programmeringssystemet VGP3D (Virtuell Grafisk programmering i 3D), vilket är en grafisk mjukvara för bockning av rör och är ett av marknadens mest lättprogrammerade styrsystem. Genom att mata in koordinaterna för röret visualiseras programmet grafiskt i 3D. dessutom simuleras programmet på skärmen i 3D och i realtid, även varning för eventuell kollisionsrisk visas på skärmen.

Ett sista ämne som vi tar upp med våra experter är hur man undviker och motverkar deformationer av rören vid bockning.

– Det är viktigt att tänka på att viss återfjädring uppstår när du sträcker materialet vid bockning. Därför är det viktigt att välja rätt material. BLM´s bockningsmaskiner är också utrustade med en Booster funktion som minskar uttänjningseffekten, säger Claes Hult och vidareutvecklar;

– Funktionen innebär att åkvagnens chuck skjuter på röret under bocksekvensen med upp till 2 000 kg tryck. Dessutom har BLM en mjukvara som heter B-tools. Mjukvaran beräknar automatiskt återfjädrings- och uttänjningskoefficienten.

Vad säger produktionstekniker Peter Bernhardsson om vad som inryms i tekniken i de helelektriska bockmaskinerna som idag står ute i effektiva produktionsceller.

Fördelar med ”grön teknik” – helelektriska maskiner.

– En helelektrisk rörbockningsmaskin har låga underhålls- och driftskostnader och en ljudlös drift vilket ger en bättre arbetsmiljö. Eftersom maskinen inte har hydraulolja kräver den minimalt underhåll. Avsaknaden av hydraulsystem medför även högre precision och jämnare bockningsresultat, säger produktionstekniker Peter Bernhardsson.

– Jag vill också lyfta fram B-tools som är en kompenseringsfunktion för materialets olika karaktärer, t ex när man ska ha en 90 graders bock måste man kanske bocka röret till 92.23 grader pga. återfjädring i materialet, denna återfjädring skiljer mellan de olika rörleverantörerna och även ibland mellan olika batcher, så det blir en del värden att hålla reda på om man inte har ett bra verktyg för att enkelt kunna justera detta, med B-tools kan man spara och hämta alla sina värden enkelt för olika typer av material och rörleverantörer

– Kompensering beräknas av tre olika stora bockar liten, mellan och stor bock kan man säga, som vi jobbar på Johpomek så använder vi 30, 60 och 90 graders bockar för att beräkna fram en kompensering för dragningar i röret.

– Det man gör är att bocka ett rör med de tre olika bockarna 30,60 och 90 grader på, detta gör man helt utan kompensering, sen mäter man in vilka värden de olika bockarna får och då kan det bli t ex: 30= 28.3 60= 58.4 90: 87.8 då skriver man in det i B-tool och då skapar programmet en kompenseringskurva i bakgrunden och korrigerar bockprogrammet efter den kurvan så att nästa rör man kör blir rätt enligt de bock värden man skriver in.

– Det vi gör inför varje ny batch däremot är en kalibrering av röret mot verktygen, det kan ju skilja på rörets dimensioner mellan batcherna vilket påverkar bockarna på olika sätt, är rörets diameter större så blir bockarna lite hårdare bockade och det kan bli märken i röret för att man håller hårdare i röret med låsbacken, är rörets diameter däremot mindre så får man problem med att bockarna inte bockas tillräckligt hårt och att låsbacken inte greppar röret vid bockning och kan ”glida” vilket innebär längdfel och trista märken i röret.

– Så inför varje ny batch rör som vi ska köra tar vi ca 1,5 min till att kalibrera in chucken, stödskenan och låsbacken för varje radie vi använder i det aktuella bockprogrammet, maskinen klarar det automatiskt förutom att man sätter in ett rör manuellt, man jobbar med %
i kraft när man greppar rören sen mäter maskinen in ett värde som dden i sin tur jobbar mot vid produktion.

– Även detta hänger ju ihop med B-tools stämmer ej kraften man ställt in så stämmer ju ej kurvan som B-tools ställt in, avslutar produktionstekniker Peter Bernhardsson.

Integratör när det gäller robotiken är Robotteknik Automation Vetlanda AB som beskriver affären inför senaste leveransen och installationen hos Johpomek; – Vi har fått ytterligare en order på en hanteringscell med vår Hyundai robot. Vår kund i Osby har haft en cell från oss i drift ca 2 år och nu var det dags för en cell till. I cellen så ska roboten ladda och plundra en BLM rörbockmaskin, – Vi lokaliserar/plockar rören i in pallen med hjälp av en 3D scanner, vi plockar rören och laddar rörbockmaskinen via en skyttel, detta för att få så optimal cykeltid som möjligt. Fördelen med detta upplägg är att vi inte behöver något rörmagasin som ofta kräver ganska långa omställningstider, kommenterar Jussi Lehikoinen.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here