– Det är tre discipliner som vi är väldigt duktiga på. Höghastighetsbearbetning, mätteknik och förbättringsarbete, säger Urban Nordqvist, chef över standardproduktionen i Arboga.

På Jädersvägen i Arboga har det bedrivits någon form av tillverkning i över hundra år, och sedan 1930-talet har Seco Tools haft delar av sin produktion i området. Idag har företaget standardproduktion, med sex olika produktflöden, i Arboga.

– Standardproduktionen tillverkar fräskroppar från 8 millimeter upp till 400 millimeter i diamater. Vi gör även kassettfräsar, MiniMasterskaft, svarvhållare samt stickstålsklingor. Klingorna görs med gnistmaskiner, och fräsarna och hållarna med femaxliga fräsmaskiner, berättar Urban Nordqvist.

Förutom standardproduktion, där tillverkningen huvudsakligen sker till företagets centrallager i Belgien, finns även en avdelning som heter Custom Tooling där Seco Tools tillverkar kundanpassade verktyg med hjälp av svarvning, femaxlig bearbetning, slipning och manuella maskiner.

 Produktionsfixturer PM85 Monoblock i ett av magasinen. Fräsämnen i väntan på 5-axlig bearbetning monterade på Erowafixturer med eskortminnen

Produktionsfixturer PM85 Monoblock i ett av magasinen.
Fräsämnen i väntan på 5-axlig bearbetning monterade på Erowafixturer med eskortminnen

– I specialen gör vi allt från små modifieringar till ren special som kunden vill ha. Vi har egna konstruktörer, och blir det en order gör vi konstruktion, beredning, tillverkning och leverans här. När det gäller standardtillverkning ligger utvecklingsavdelningen vid vårt huvudkontor i Fagersta.

Under förra året fick anläggningen i Arboga även ta över tillverkning av vändskärsborrar och borr med utbytbar krona från Norrköping eftersom Seco Tools vill koncentrera ståltillverkningen i Sverige till en anläggning. Produktionen växte då med 40 procent, från 100 man till 140.

– Det innebär att vi kan effektivisera utnyttjandet av anläggningen och vi håller fortfarande på att bygga upp borrtillverkningen. I samband med flytten skedde en viss uppdatering av utrustning, bland annat från EROWA.

Samarbetet med EROWA startade 1994 med utrustning för trådgnistar, och något år senare levererade det schweiziska företaget fixturer till Seco Tools fräsmaskiner. Idag används EROWA’s fixturer till tillverkning av stålklingor, hållare, fräsare och borrar. De automatiserade anläggningarna i fräsflödet är uppbyggt kring EROWA’s system ITS Power Chuck med palettstorlekar ITS 148 och PM 85. Sen finns det specialdelar, PM 128, i slipmaskiner och PC 210 inom Custom Tooling.

– Fördelen med att bygga allt kring EROWA är att fixturerna passar alla maskingrupper, men det är framförallt EROWA’s höga noggrannhet som gör att vi satsar på deras fixturer. Det får inte bli några fel, och eftersom vi kör mycket obemannat måste jag ha produkter som jag kan lita på. Vi måste ha en hög kvalité och precision i de detaljer som vi tillverkar, säger Urban Nordqvist.

Genom åren har EROWA även levererat robotautomation till maskiner från DMG, Hermle och Mikron, och som sedan har växt till större celler. Varje cell består av en robotautomation, två magasin med fixturer och tre maskiner. Standardproduktionen har normalt sex order igång samtidigt i en maskincell.

– När operatören lägger in en ny order vet celldatorsystemet med hjälp av ett chip vart paletten är och roboten hämtar den i magasinet för att ladda maskinen. Systemet är väldigt flexibelt vad gäller batchstorlek och Seco kan köra väldigt varierande i batchstorlek utan problem. Fixturerna är uppdelade i magasinen efter palettstorlek och inte på vilken fixtur som ska användas till den och den maskinen, berättar Ola Melin, teknisk chef på EROWA Technology Scandinavia.

Seco Tools kör två bemannade skift och resterande tid obemannat vid de viktigaste maskinerna. Utan driftstopp skulle produktionen i princip vara i drift 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

– På morgonen tar operatörerna hand om det som körts under natten, och på eftermiddagen förbereder de för nästa natt. Det är väldigt effektivt och vi räknar med en utnyttjandegrad på 120 timmar ren drifttid i veckan per maskin, säger Urban Nordqvist. För att kunna hålla en hög noggrannhet i produktionen är dessutom lokalerna för fräs- och borrtillverkning klimatstyrda. Värmen från maskinerna leds ut ur byggnaden med hjälp av värmeväxlare.

Roboten förser maskinen med paletter från baksidan för optimal access för operatören. Bearbetningsutrymme i DMG-maskin med Erowa-robot i bakgrunden
Roboten förser maskinen med paletter från baksidan för optimal access för operatören. Bearbetningsutrymme i DMG-maskin med Erowa-robot i bakgrunden
Bearbetning av fräskropp på produktionsfixtur PM85 Monoblock.  Höghastighetsbearbetning av plattläge i fräskropp
Bearbetning av fräskropp på produktionsfixtur PM85 Monoblock.
Höghastighetsbearbetning av plattläge i fräskropp

– Temperaturen får inte skilja för mycket mellan dag och natt, då påverkas maskinernas noggrannhet. Vi kan inte öppna dörren på kvällen för att svalka ner lokalerna utan måste ha ett system som tar bort temperatursvängningar.

I produktionen sker en kontinuerlig kontroll av fixturer. När operatören har kört klart en order lämnar han fixturen till fixturförrådet där den rengörs och kontrolleras för att upptäcka skador som kan påverka produktionen. Fixturen placeras sedan i ett höglager.

– Allt detta görs för att vi ska kunna hålla en hög noggrannhet. Vi har förmodligen runt 600 fixturer som vi köpt från EROWA, och har ingen större förbrukning av fixturer. Det är oftast hanteringen som gör att de slits fortare eller långsammare, förklarar Urban Nordqvist.

– EROWA har också haft utbildning för operatörer hur man ska hantera fixturer och få ut maximala prestandan. Livslängden blir längre om fixturerna hanteras varsamt, tillägger Ola Melin.

Operatör Annika Eivik konstaterar att cellen går som den ska.
Operatör Annika Eivik konstaterar att cellen går som den ska.

Seco Tools lägger stor vikt vid förbättringsarbete och har ett fastställt program som kallas life – little improvement from everyone.

– Vi har skapat en organisation för vårt förbättringsarbete med masterplan och förbättringsteam. Oavsett vilka förbättringsverktyg teamen använder finns ett pärmsystem med standard för hur verktyget skall användas, berättar Urban Nordqvist.

Verksamheten i Arboga valde 2008 att installera produktionsuppföljningssystemet Axxos OEE på utvalda nyckelmaskiner, vilket ledde till minskade ställtider och en ökad produktivitet. Förbättringsarbetet har varit så bra att verksamheten har fått ta emot interna och externa utmärkelser

– Maskinen ska kunna ladda och hitta verktyg utan att det larmar, men så fort maskinspindeln står still en särskild tid larmas systemet, och operatören noterar på en skärm varför maskinen står still. Stopporsakerna sammanställs och förluster mäts med hjälp av Axxos. Det går att gräva hur djupt du vill för att ta reda på orsak och resultat av ett stopp.

Centralt placerat i produktionshallen finns stora tavlor med statistik över stopp och orsak. Över tavlorna finns en tv-skärm med grafisk översikt av produktionen. Skärmen visar verklig drifttid jämfört med planerad körtid, samt vilka maskiner som är i gång och vilka som står still. Här samlas varje morgon personer med nyckelroller i produktionen för att diskutera den dagliga styrningen av verksamheten.

– Eftersom vi kör obemannat under natten är det viktigt att verkligen få veta varför en maskin stannat så vi kan åtgärda problemet och öka produktiviteten. Celldatorn är så smart att om en maskin inte har verktygstid kvar för att fortsätta med en order så väljs nästa så att produktionen inte stannar, förklarar Urban Nordqvist.

DSC_1060
Fixturerna rengörs och kontrollerad innan de placeras i ett höglager. På bilden ser vi Mikael Hellström
Inget lämnas åt slumpen i Seco Tools förbättringsarbete. Stora tavlor med statistik över process, medarbetare, logistik, kvalité och så vidare finns centralt placerat i fabriken.
Inget lämnas åt slumpen i Seco Tools förbättringsarbete. Stora tavlor med statistik över process, medarbetare, logistik, kvalité och så vidare finns centralt placerat i fabriken.

 

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here