Varför en artikel blir till grundar sig ofta i att redaktionen får ett tips om en maskininvestering eller en expansion på något sätt, en positiv nyhet. Men ibland dyker det upp ett tips som skiljer sig lite från de andra, det blir lite mer och djupare om företaget och företagandet. Det handlar om som i detta fallet, ett klassiskt familjeägt tillverkningsföretag där grundare startar med tomma händer och bygger upp och utvecklar ett företag som skapar arbetstillfällen, ger skatteintäkter och bidrar till välfärden i vårt samhälle. Byggstenarna är som EAB i Smålandsstenar säger i sina stadgar; produktions- och teknikutveckling, tillväxt och man vill lämna ett grönt avtryck med resurseffektiva produkter.

Vi skall träffa Per-Åke Andersson vd och han är tillsammans med sin bror Sven-Gunnar Andersson de som äger företaget idag. Vi skall titta på och fråga hur man idag använder material i sin tillverkning med hög återvinningsgrad, minskar sina utsläpp och användandet av grön el. Varför man har all produktion i Smålandsstenar och hur man expanderar med sunt förnuft. Men så klart så blir det också om optimeringar i produktionen, investeringar i maskiner, automatiseringar och hur man bygger sin vardag på spetskompetens.

EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar. De arbetar och tillverkar produkter inom tre produktområden lagerinredningar, portar och stålbyggnationer. All konstruktion, produktion och utveckling sker i Smålandsstenar, men man har idag hela världen som marknad. Företaget startades 1957 och de har idag 215 medarbetare som under 2017 firade 70 årsjubileum med en stor fest tillsammans.

– Personalen är det viktigaste vi har och utan dem står vi oss slätt. Här i bygden finns det många duktiga människor som arbetar och vill arbeta i industrin. Vi behöver fler arbetskamrater med de satsningar vi nu gör men här
i Smålandsstenar är det låg arbetslöshet, så vi måste vara ett attraktivt föredöme som företag för att kunna locka till oss kompetenta medarbetare, säger vd Per-Åke Andersson.

Läste i ett av våra stora medier att det nu finns 28 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen i Stockholm och nästan 70 000 arbetslösa. Problemet är att de inte passar ihop. Citat; ”Matchningsläget på den svenska arbetsmarknaden har aldrig varit sämre”.

Men tittar vi på de små industrisamhällena i Sverige och framförallt Småland, så har man här som arbetskultur att arbeta i industrin. Vi ser också att fler misslyckas i storstäderna med att klara gymnasiet och få godkända betyg jämfört med landsbygden. I en ort som Smålandsstenar finns det jobb och det finns arbetskraft som matchar. Men allt är inte frid och fröjd, tyvärr saknas det bostäder och industriutbildningar lyser fortfarande med sin frånvaro.

Senaste maskininvesteringen.

EAB har under hösten investerat i en fiberlaserskärmaskin, Laser Genius LGf 1530, från den italienska maskintillverkaren Prima Power. Såld, levererad och installerad av Din Maskin i Värnamo som är generalagent för Prima Power i Sverige och Norge.

Dan Andersson, fabrikschef med 30 års anställning på EAB berättar;
– Vi har haft Din Maskin som leverantör i många år och vi gillar dem. Vi har såklart också mycket stora förväntningar på den nya fiberlasern och den kommer att bli ett mycket bra tillskott till vår produktion.

Här ser vi den helautomatiska linjen för bockning av detaljer till lagerinredningar från Prima Power som installerades för 20 år sedan och än idag kan räknas som toppmodern. – Med nya metoder har vi också lyckats bygga bort spänningar i materialet genom att automatisera på rätt sätt. Här har vi fler valsar och rullar i maskinen än tidigare process som ”dödar” materialet innan det formas, säger Dan Andersson på EAB.

Maskinen har innovationer som laserarm i karbonfiber och stativ av syntetisk granit. Effektiviteten ökas ytterligare med dynamiska linjärmotorer som ger ökad produktivitet på upp till 15 % jämfört med traditionella system. Skärhuvudet har adaptiv optik för automatisk justering av fokusläge och fokusdiameter med skyddsglas i snabbväxlingskassett. EAB har även utrustat sin maskin med optioner som SMART Cut, MAX Cut och NIGHT Cut som optimerar laserprocessen för varje applikation. Skyddskabinen finns i två olika versioner: LEAN, snabbare att installera och OPEN med högre tillgänglighet till arbetsområdet.

– EAB är som sagts sedan många år kund till Din Maskin och vi hittar både lasermaskiner, pressar och stansmaskiner i deras fina anläggning från våra leverantörer, säger vd Alexander Ström.

Med detta pressmeddelande som grund till ett reportage åker vi till Smålandsstenar återigen. Från tidningens huvudkontor i Varberg tar det 50 minuter om man inte stannar till i Ullared efter halva vägen som många gör. Här i den lilla tätorten med en befolkning på närmare 5 000 finns flera stora och framgångsrika tillverkningsindustrier. Här finns mycket att skriva om och vi skall hälsa på hos EAB för första gången och stämmer ryktet, så är det ett familjeföretag med stora ambitioner inför framtiden. Idag har man en produktionsyta på 40 000 kvm och en utbyggnad pågår för fullt på ytterligare 8 000 kvm. Och man gör nu också en stor satsning på den amerikanska marknaden med säljkontor.

Från Smålandsstenar till resten av världen…

Historisk tillbakablick;

Grundaren av EAB, Erik Andersson tog anställning som byggnadssnickare i Anton Svenssons Byggnadsfirma
i Smålandsstenar 1953. Erik upptäckte i och med sitt arbete att det inte fanns några lokala tillverkare av trappräcken
i smide. Han startade så smått en egen tillverkning hemma i källaren. Utformningen av räckena gjordes utifrån Eriks egna idéer och kompletterades med det han sett andra göra. Resultatet blev över all förväntan och Erik bad redan efter ett års verksamhet om tjänstledighet från byggfirman för att börja jobba med sitt eget på heltid. Hans företag fick 1957 namnet Erik Anderssons Byggnadssmide. 1960 växer EAB (namnet kommer från Erik, Alice och Barnen) ur källaren på Tegnérgatan i Smålandsstenar och en ny 150 kvm stor industri byggs på Östra Industriområdet
i samhället. Och under alla år har man följt Eriks mantra ”det håller”.

När det var dags att bygga till företaget 1969 behövdes det såväl stålstommar som portar. Istället för att köpa in, kunde man ju tillverka detta själva och på så vis drev behovet fram två helt nya produktgrupper inom EAB, stålbyggnationer och industriportar, vilket passade bra in i både maskinparken och hantverkskunnandet.

1984 kompletterades sortiment och tillverkning av lagerinredningar. Detta medförde att man för första gången kunde erbjuda sina kunder kompletta lagerbyggnader inklusive inredning.

1984 övertog Erik Anderssons barn Catrine, Sven-Gunnar och Per-Åke EAB. Sedan 1997 är

Per-Åke och Sven-Gunnar ensamma ägare till EAB.

1989 flyttade EAB till den plats där företaget nu verkar och som inrymmer kontor, lager och tillverkning.

– Vi dubblade vår produktionsyta till 17 000 kvm när vi flyttade hit där vi är idag och vi har fått bygga ut ett antal gånger fram till dagens utbyggnad, och det är klart att man aldrig i sin vildaste fantasi kunde förutspå där vi nu står idag, säger Per-Åke Andersson.

Under följande år har EAB haft en stabil tillväxt såväl nationellt som internationellt, men 1992 och 93 var det tvärstopp i byggandet i Sverige och då en kraftfull lågkonjunktur slog till. Här i detta läget kom en egenutvecklad produkt till företagets räddning och även en renovering av det udda slaget som vi kommer att återkomma till längre fram i artikeln.

Det har sedan dess rullat på ordentligt och man redovisar för 2017 nya rekord och omsättningen närmar sig
1 miljard kronor. Men för att klara att tillverka i Sverige som är ett högkostnadsland har man under många år trimmat organisationen och varit vakna för att automatisera sin produktionsapparat.

Outsourcingspöket är och har mer tidigare än nu, varit på många företags agenda. Hur har man hanterat detta ämne (spöke vill jag kalla det, red anmärk.) hos EAB?

– Det är klart att vi funderat och pratat om det som du kallar outsourcingspöket och det är helt klart att man måste göra det som känns rätt för varje enskilt företag. När det gäller vårt företag så har det varit rätt för oss att utveckla våra produkter på ett sådant sätt att vi effektivt kan tillverka dem i Sverige och därigenom ha snabbheten i våra processer och leveranser. Då finns det inte utrymme för att outsourca, säger Per-Åke Andersson och fortsätter,

– Nu pratar jag om vår filosofi här på EAB, jag kan inte bedöma hur andra gör och varför men som sagt så här har det alltid varit här hos oss. Att sia om hur det ser ut om 10 – 20 år det kan vi självklart inte. Och för stunden så ökar vi vår automationsgrad hela tiden så det finns egentligen inget som talar för att det skulle bli billigare att tillverka någon annanstans i världen.

Hur har ni klarat av att behålla tillverkningen i Sverige och ändå expandera så som ni gjort och med en tillväxt som egentligen bara ökar?

– Det har alltid handlat om att ha en hög investeringstakt i maskinparken och i vårt utvecklingsarbete av våra produkter som ligger långt framme. Varje gång vi tar ett nytt steg i produktutvecklingen, så ökar automatiseringsgraden ute i verkstaden. Vi har nu upphandlat två nya stora projekt där vi under våren 2018 kommer att starta tillverkningen med nya linjer i maskinparken med hög automatiseringsgrad. Och det handlar inte om att minska antalet anställda, tvärtom. Med automation får vi lönsamhet och ökad produktion och då behöver vi minst ha kvar de som jobbar här nu och det är idag våra 218 medarbetare på ”kvalitetsavdelningen” som ser till att maskinerna gör rätt kvalitet i rätt tid. Vad vår automation hjälper till med är också att vi får en bättre repeternoggrannhet vilket innebär att produkten blir bättre tack vare att den blir allt mer maskinellt tillverkad. Ibland bygger vi bort dålig arbetsmiljö som med automatisering ger operatörer en bättre ergonomi.

Det har inte alltid varit tillväxt och nya rekord utan 1992–93 råkade EAB precis som alla företag ut för den globala lågkonjunktur som slog till med kraft. Efter att vi i Sverige haft en fastighetskris åren innan, så tappade EAB minst 30 % av sin omsättning och personalstyrkan minskade med 25 % och det gick brant utför. Det fanns nästan inget företag som behövde en ny byggnad eller portar under den tiden.

Det är under denna perioden som EAB´s egna produkt föds, då man lanserar världens första radiostyrda skyttel för hantering av pallar i djupstaplingsställ, utvecklad av konstruktörerna Christer Larsson och Bo Melin. EAB var därmed först i världen att lansera och få patent på en sådan maskin helt anpassat efter marknadens växande behov av högeffektiva lager när det gäller hantering av framförallt volymprodukter. Man fick flera order på produkten som räddade upp företaget ur krisen. EAB har idag installerat över 1 000 system över hela världen. Maskin och system har kontinuerligt utvecklats och under 2017 lanserades den sjätte generationen av EAB Radioshuttle™ – RS 6.0.

Maskinoperatörerna Martin Thelin och Rasmus Hägglund framför den nya fiberlasern.
Maskinoperatörerna Martin Thelin och Rasmus Hägglund framför den nya fiberlasern.

– Under lågkonjunkturen fick vi också förtroendet att bygga om klocktornet på domkyrkan i Växjö. Jag brukar säga att då uppstod det vertikala kontakter och sedan dess är det ”någon” som har haft ett gott öga till oss. För då bottnade det ur och vi började växa igen, ler Per-Åke Andersson.

Idag är man en komplett leverantör inom lagerinredning och man växer in i framtiden med stor tillförsikt.

– E-handeln är en mycket viktig anledning till varför vi nu expanderar som vi gör, säger Per-Åke Andersson när vi står och tittar ut på baksidan av fabriken där det nu är en byggarbetsplats med 11 entreprenadmaskiner och krossverk gräver och schaktar för den nya fabriken på 8 000 kvm.

– Allt skall vara klart till våren och här planerar vi för framtiden och den expanderande e-handeln. Företagen som är inblandade i e-handeln bygger stora lagerbyggnader för att kunna leverera sina produkter på en eller två dagar till kunderna som beställt sina varor på nätet.

– När jag och min familj köpte soffa för 10 år sedan så fick man snällt vänta minst 3 – 4 veckor, idag vill kunden ha hem sin soffa på två-tre dagar. Köper du ett par skor på nätet vill du ha dem dagen efter. Det är kraven som följer med e-handeln. Det handlar om nya konsumentbeteenden som kräver stora lager, inte enbart stora centrallager utan numera regionala lager för kortast leveranstid. Allt är trender givetvis men det verkar som e-handeln kommit för att stanna. Förr några år sedan hjälpte vi till att bygga stora köpcenters s.k Malls. Den marknaden försvann nästan helt och nu byggs det inga mer, säger Per-Åke Andersson.

Vi kommer in på maskininvesteringarna igen och vi vill veta lite mer om dem och vad som ligger bakom.

– Tittar vi på EAB så är man fantastiskt duktiga och framåt när det gäller att ta till sig ny teknik och man är tvungna, vilket man insett.

– Skiljer man sig från våra övriga kunder, både ja och nej. Men man har ett spektrum och en kombination av produkter som går från det tunna till det grova. Här finns anledning att köpa maskinutrustning från oss där vi kan erbjuda maskinteknik med framförallt automation.

– Vi är väldigt nöjda med Din Maskin och har stort förtroende för dem, deras serviceavdelning är stor och ger oss trygghet. Har det varit problem så har vi rättat till det och vi har även hittat lösningar tillsammans genom att kommunicera ut vad vi behöver, man är mycket måna om att det skall fungera, säger fabrikschef Dan Andersson på EAB.

– När man har egen produktion och får upp sina volymer då finns det väldigt bra förutsättningar för att automatisera, menar Alexander Ström på Din Maskin och fortsätter;

– Tittar vi på den senaste investeringen i fiberlasertekniken så har tekniken verkligen mognat. Nu har man lärt sig hur man ställer in alla parametrar perfekt så man fick ut optimalt av fiberlasertekniken. Det är skillnad på de parametrar som man skruvar på om man jämför Co 2 och fiber. Det har man nu lärt sig efterhand och i takt med det och att man får en bra kvalitet av strålgången så får man bättre och bättre skärresultat. Med detta i bakgrunden och det faktum att man får kraftigt reducerade underhållskostnader gör nu att fiberlasertekniken har mognat och i mångt och mycket tagit över i de flesta segment och materialtjocklekar, kanske inte det allra grövsta som fortfarande skärs med C0 2, gas eller plasma.

– Vi hade tidigare en Co 2 laser men nu har vi efter moget övervägande valt att satsa på fiberlaser. Vi har varit väl medvetna om tekniken men har avvaktat några år för att vara säkra på fiberlasertekniken som nu kan skära hela spannet av material och tjocklekar, säger Dan Andersson på EAB, ansvarig för maskininköp och han fortsätter förklara företagets inställning;

– 2013 och 2014 var vi osäkra om man kunde klara av att skära i 20 mm men nu är vi här. Vi hade egentligen ett behov redan 2013 om att byta ut vår Co2 laserskärmaskin men vi ville inte köpa ”gammal” teknik och vi var osäkra på den ”nya” tekniken. Det fanns ingen på marknaden, tyckte vi som kunde demonstrera den skärytan som vi krävde. Men en väl fungerande fiberlaser med snabbhet, precision och mycket låga underhållskostnader är bara plus, plus och åter plus, förklarar Dan Andersson.

Vi måste prata om digitalisering och Industri 4.0, vad händer på EAB?

– Vi är inne i den digitala tekniken och man ser allt fler bildskärmar ute i vår produktion. Så det är klart att vi också går mot en allt mer smart fabrik. Informationsflödet ökar och det måste bli allt mer tillgängligt för våra medarbetare att kommunicera t.ex via molntjänster. Bättre och effektivare informationsflöden gör att produktionen flyter på med kortare ställtider och en högre utnyttjandegrad av maskinparken. Datorerna är duktiga på att hjälpa oss människor att komma ihåg och de finns alltid där på plats. Datasystemen kan även hjälpa oss att fatta rätt beslut för om vi inte utgår från korrekta fakta så kommer vi att fatta fel beslut, säger Per-Åke Andersson.

Fabrikschef Dan Andersson har dock ett tillägg;

– Den mänskliga kontakten är fortfarande snabbare jämfört med den digitala vägen. Vi litar på våra datasystem men vill ändå inte vara utan våra möten mellan våra medarbetare, korta eller långa möten, de är ändå fortfarande den bästa vägen att kommunicera på, men det är klart jag tillhör nog den sista generationen här som tycker så, skrattar Dan.

Press med rikt- och matarverk som från coils klipper och gör de hålbilder som man eftersträvar. På bilden ser vi operatör Viktor Dolk framför helautomatisk mekanisk press linje bestående av OMERA press och DIMECO bandmatning.

Framtiden ser som sagt bra ut för EAB?

– Vi har framgång på marknaden och växer hela tiden och vi vill växa mer och kommer nu att ta oss in på den amerikanska marknaden. Vi är trångbodda och bygger ut och har nu gjort ett antal maskininvesteringar som är på plats och några som väntas in under våren 2018. EAB 5.0 är redo för nya utmaningar, ler vd och delägare Per-Åke Andersson och vi på tidningens redaktion kan bara imponeras av företagets framgångar och önskar lycka till.

Mer information:
www.eab.se

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here