Steget mot att bli en komplett leverantör av kontroll- mätutrustning togs hösten 2009 då Nikon la ett bud på aktierna i Metris i Belgien, som tidigare gjort stora förvärv av 19 framstående företag inom mätning runtom i världen. Bland dessa företag ingick även brittiska LK Ltd sedan 3 år.

Idag ligger man på toppen bland världens tillverkare av liknande mät- och kontrollutrustning. Med nya produkter i ryggen och en uttalad expansiv produktutveckling vill man öka sina marknadsandelar globalt. Nikon är mest kända för sina kameror, linser och mikroskop. Nu har man tagit del av Nikons kunskaper av optiska system samt mångåriga digitala sensorkunskap och applicerat dessa i mät produkterna. Laserscanners och andra mätinstrument har fått Nikon optik och snabbare sensorer vilket har gett produkterna en helt ny dimension av prestanda och kvalitet.

– Laserscanning ökar mätkapaciteten och ger högst sannolikt den bästa kombinationen av hastighet och noggrannhet bland de på marknaden förekommande produkterna.

De nya laserscanners ifrån Nikon ger dessutom snabba tillförlitliga resultat utan de probe kompenseringsproblem som probe mätning kan ge.

LK Scandinavia har idag mer än 30 års erfarenhet inom området och ett av marknadens största produktsortiment. Vi vill visa specifika kunder inom främst skandinavisk fordonsindustrin olika möjligheter att nyttja den mätmetod som lämpas bäst för att resultatet skall bli optimalt tillsammans med mjukvara och hårdvara i en komplett lösning från Nikon, säger Janne Lindén.

Det japanska företaget Nikon har nu startat en mindre revolution inom mätning med laserscanners med höga hastigheter, mätprocessen går allt snabbare och blir allt mer exakt än man tidigare kunnat tänka sig.

Stockholm-nr-8-och-9-2015-020
Många av de detaljer som det utfördes mättester på var kundernas egna.

– De produktnyheter som mässbesökarna såg på Control-mässan i Stuttgart tidigare i våras släpps nu ut på marknaden i Europa och mycket handlar om automatisk digital mätning där man direkt i CAD-filen arbetar i en integrerad process som ökar kunskapen om de mätvärden man faktiskt dokumenterar samtidigt som olika mätdata genom sampassning och jämförelse ger ett exakt och rätt mätresultat där även tiden minskar dramatiskt, säger Janne Lindén och förtydligar; Kortfattat ger man beslutsfattare snabbare och mer tydliga underlag för att fatta rätt beslut.

– De nyheter som nu kommit ut på marknaden är bl.a. Nikon MV 330/350 laserradar där vi har en unik produkt på marknaden som vi är helt ensamma om, säger Janne och utvecklar;

– Laserradar kommer att ersätta mätmaskiner på pressverkstäder, fordonsindustrins tillverkningslinjer, svetslinjer osv. på sikt. Tekniken har en mät noggrannhet väl inom 0,05 mm, maskinen är CNC-styrd och kan mäta på stora avstånd, upp till 50 m, små detaljer och stora detaljer. Den kan också sitta på en robot t.ex. Den kan sitta upp i taket eller flyttas var man vill att den skall mäta för tillfället. Laserradarn kan användas utomhus eller inomhus, den mäter blanka detaljer, svarta detaljer och matta detaljer i olika material som plåt, koppar plast, stål, aluminium osv.

Vi får veta att när man mäter med laser radar i geometriska element så är mättiden bara ett fåtal sekunder och man är fortfarande inom en mätnoggrannhet på 0,05 mm. Jämfört med en mätmaskin så är det inga problem att halvera mättiden

Tekniken utvecklas ständigt och har fått stort intresse globalt. Sedan världspremiären på mässan Control i maj har man vidareutvecklat tekniken så att maskinen idag mäter upp 50 % snabbare och mer noggrant än tidigare, utvecklingen går i en rasande takt och det gäller att hänga med och utnyttja den nya tekniken. Nu säger man på japanska Nikon att med de nya produkter som nu kommer ut på marknaden så kommer en allt större del av traditionell mätning att gå från mätmaskin till fördel för laser radarteknik.

Stockholm-nr-8-och-9-2015-040

Några av de kunder som redan satsat hårt på tekniken är Tesla och BMW.

På teknikdagarna demonstrerades även olika applikationer med laserscanners på mätarmar och på mätmaskin.

– Här använder vi multiprobe mjukvara i mätmaskin.

Detta innebär kort beskrivet att vi i samma detaljprogram väljer den probe (laserscanner eller berörande probe) som är bäst anpassad för mätningen, maskinen går sedan och probemäter eller laserscannar olika delar av detaljer utan att behöva flyttas mellan olika mjukvaror eller maskiner. Detta gör att det går att mäta profiler ner till en noggrannhet ner mot 3 tusendelar i 3D, helt tack vare Nikons nya specialutvecklade optik i våra nya laserscanners. Här kan man nu scanna olika färger, matta, svarta och blanka ytor och allt mäts och laserskanner ställs om i realtid.

Det gör att det är mycket lättare än tidigare att använda tekniken oavsett olika material, form och komplexitet, förklarar Markus Lindén.

– Vi ser idag ett ökat intresse från medelstora verkstäder där man intresserat följer utveckling inom automation/ mätning och mätning/kontaktmätning laserscanning. Profilmätning som man tidigare skett i 2D mäter man idag i 3D med samma noggrannhet som tidigare specialmätutrustning för enbart profilmätning, så det händer mycket just nu i branschen, säger Markus och Janne Lindén.

Vi nås av ett pressmeddelande under Elmia Subcontractor där en av de framgångsrika modelltillverkarna i Sverige nu tar steget in i mätning med laser i höga hastigheter.

Unnaryd Modell satsar på 3D-scanning En ny mätmaskin med 3D-scanning har installerats på Unnaryd Modell. Den nya maskinen ger nya möjligheter till avancerad 3D-framställning. Maskinen är en Nikon Altera som har funktioner för både traditionell koordinatmätning och 3D-scanning med laserteknik. Koordinatmätning används främst för att verifiera bearbetat gjutgods eller helbearbetade detaljer. 3D-scanningen är ofta ett komplement till koordinatmätningen där hela gjutämnen kan scannas och jämföras mot CAD-underlag.

  • Markus Lindén, K-G Nordin och Per Bladh. Markus håller upp en bakvinge till en spoiler som en kund tagit med sig för olika tester.

– Möjligheterna med 3D-scanningen är stora. Vi scannar t.ex. verktygsdelar idag för att kunden ska kunna se exakt slitage. De köper en CAD-fil av oss och tillverkar själva reservdelar till verktygen. En annan möjlighet med 3D-scanning är så kallad Reverse Engineering. Ofta handlar det då om reservdelar till äldre applikationer där 3D-underlag saknas. I dessa fall är det inte bara scanningen som är viktig. Scanningen resulterar i ett punktmoln som måste processas för att få en användbar 3D-fil. Vi har arbetat med 3D i 20 år och har både mjukvara och erfarenhet för att kunna skapa ett bra underlag, säger produktionschef Martin Larsson.

-Industrin prioriterar hastighet och noggrannhet idag och då gäller det att kunna förkorta mättiderna för att öka mätkapaciteten, avslutar Janne Lindén.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here