Företaget ligger i Kärda och har 17 anställda. Värnamo Automatsvarvnings affärsidé är att tillverka detaljer genom skärande bearbetning till i första hand svensk industri inom området diameter 3 – 65 mm i stål, rostfritt stål, mässing, aluminium och plast.

Ett 25-tal automatsvarvar av olika slag, diverse hjälpmaskiner och kontrollutrustning tillsammans med duktiga medarbetare gör det möjligt för verkstadsföretaget att förverkliga sin affärsidé.

Just nu och sedan en tid tillbaka och förhoppningsvis en bra bit in på 2020 har vi högkonjunktur i stora delar av världen. En trogen kund till Värnamo Automatsvarvning är Scania och sedan 70-talet har man i Kärda tillverkat olika detaljer och komponenter till sina växellådor och motorer.

Och Scanias orderingång passerade under 2017 med råge 100 000 lastbilar för första gången i bolagets historia. Och det finns ännu idag inga tecken på att den starka konjunkturen är på väg att mattas.

– Vad jag förstår så tillverkar man just nu i Södertälje en växellåda varannan minut och det är klart att vi nu har ökade volymer till vår största kund och prognoserna pekar uppåt. Det betyder att vi nu har mycket att göra och vår maskinpark gör spån som aldrig tidigare, säger Kenneth Åstrand på Värnamo Automatsvarvning.

Det för med sig att utnyttjandegraden är rekordhög och det innebär också att användningen av olja och skärvätska ökar och då behöver man om inte förr så nu investera i mer miljöfrämjande åtgärder och produkter och tänka på hälso- och miljöaspekter vid arbetet i och runt sina verktygsmaskiner.

Inom metallindustrin används metallbearbetningsvätskor till att kyla och smörja bearbetningsprocessen och då genereras oljedimma och oljerök som kan ha en skadlig effekt, inte bara på människors hälsa, utan även på produktionsutrustning och indirekt företagets intäkter. Det är ett välkänt faktum att långvarig och upprepad exponering av oljebaserade produkter kan vara hälsofarligt, vilket betyder att god ventilation krävs under alla arbetsförhållanden.

– Skärvätskan och olja ger reducerad friktion mellan verktyget och arbetsstycket. Dessutom förlänger de verktygets livslängd, för undan spån och skyddar arbetsstyckets yta. Att skydda operatören för rök och oljedimma skapar utmaningar för verkstadsägare och företagsledningar inom industrin. Tar vi oljedimma som består av vätskedroppar i allmänhet upp till 20 µm i storlek. Med högre maskinhastigheter, kraftigare avverkning och högt spoltryck genom maskinspindeln så bildas en vätskeformig rök som innehåller mycket små droppar som kan vara mindre än 1 µm. Att fånga in dessa extremt små droppar kräver avancerad teknik med specialbehandlade och högeffektiva filter, säger Hans Sandstedt som är teknisk säljare på Kenson Component som är ett av flera företag i branschen som fungerar som rådgivare och säljare av produkter för rening av luft i verkstadslokaler.

FÖRE

Miljön måste sättas i centrum, dvs de föroreningarna som sprids med processluften. Föroreningar som kan vara skadliga för människa, inre och yttre miljö. Här ser vi före och efter att man installerat ett filter på en stor svarv.

Nästa steg i miljöarbetet

– Vi har sedan några år tillbaka ett samarbete med en italiensk tillverkare AR Filtrazioni som är en ledande innovatör och tillverkare av filter för luftrening av rökgas, samt oljedimavskiljare som filtrerar oljeånga och damm från verktygsmaskiner

– I takt med att medvetenheten om värdet av en hälsosam och bra arbetsmiljö ökar hela tiden, har utrymmet för investeringar i industriell reningsutrustning blivit större. Investeringar i förbättrad arbetsmiljö är mycket viktigt och vår filosofi är att ingen av våra medarbetare skall på något sätt kunna skada sig eller bli sjuka inom vår verksamhet, säger Tommy Svensson som är vd på Värnamo Automatsvarvning.

– Vi har nu sedan två veckor tillbaka förnyat vår miljöcertifiering som arbetar helt efter arbetsmiljöverkets normer. Även kommunen och facket har varit här och de är nöjda, småler Tommy Svensson.

– Men arbetet fortsätter för att allt kan bli ännu bättre, vi vill såklart under rådande gränsvärden för ska vi kunna behålla våra duktiga medarbetare och även kunna rekrytera nya så måste vi ha en bra arbetsmiljö. Därför arbetar vi nu allt tätare med Hans Sandstedt på Kenson Component för att ytterligare höja våra åtgärder för en ren och säker arbetsplats.

– Vi har samarbetat med Värnamo Automatsvarvning i över 20 år och då handlar det förstås om att vi har levererat och installerat ett stort antal IEMCA stångmagasin för matning av stänger till automatsvarvarna, produkter som ingår i Kenson Components produktpalett, säger Hans Sandstedt.

– Så med ett så långt och troget samarbete så var det genast intressant för dem att titta på våra nya luftrenare och oljedimavskiljare från AR Filtrazioni.

AR FILTRAZIONI, ARNO Serien med luftrenare / oljedimavskiljare som filtrerar oljeånga och damm från verktygsmaskiner.
   Oljedimavskiljaren placeras direkt på eller ihop med maskinen, inga rördragningar eller inkopplingar mot befintliga ventilationssystem behövs. Filterenheten är lätt att byta ut och vi ser en mätare som talar om när filtret behöver bytas.

Vi ber Hans Sandstedt att informera om produkterna och lite av den filosofi som måste finnas bakom.

– AR Filtrazioni är ett familjeföretag som har tillverkat dessa produkter för industrin sedan 2001. Allt tillverkas i Italien, och företaget är beläget i Bergamo. Man producerar över 2000 enheter per år, och antalet är stigande.

– Vi kan erbjuda en lösning för i princip alla typer av verktygsmaskiner, såsom svarvar, fleroperationsmaskiner, slipmaskiner m.m. Det finns även t.ex. en mobil lösning som kan filtrera röken vid svetsning.

– Det handlar inte enbart om en förbättring av arbetsmiljön, utan även den ekonomiska aspekten. Att värmen stannar kvar i lokalen istället för att ledas ut är en anledning, samt då att merparten av oljan/vätskan återvinns. Detta kan spara stora summor per år, säger Hans Sandstedt.

EFTER

Nöjda operatörer ute i verkstaden. Det kommer allt bättre filtreringsteknik mot oljedimma och man har slutanvändarna i fokus d.v.s. maskinoperatörerna. Kraven på produktivitetsförbättringar gör att mer och mer resurser sätts in för att eliminera eventuella hälsorisker.

Vi tar en fika efter vår rundvandring i Värnamo Automatsvarvnings lokaler och vd Tommy Svensson utvecklar med all sin erfarenhet vikten av att jobba långsiktigt med allt. Långa relationer till kunder och leverantörer där många har blivit vänner för livet.

– Vi har aldrig haft någon marknadsföring utan låtit våra tillverkade detaljer tala sitt tysta språk. Jo det är klart att vi är alltid med på Elmia underleverantörsmässan eller Subcontractor som den heter numera och här har vi samma monter med samma innehåll. Det handlar om att upprätthålla relationer med kunder, partners och vänner för att träffas personligen vid i alla fall ett tillfälle per år, säger Tommy Svensson.

Jag har träffat Tommy Svensson under mer än 20 år och trots sin ålder så är han på jobbet varje dag och ser till att de yngre förmågorna sköter sig. Han är helt enkelt en nestor i branschen med ovärderlig rutin.

– Vi jobbar i många fall mot krävande kunder och det är det som håller oss på tårna och gör att vi inte slappnar av en enda dag. Han tycker att det är bra att det numera är ett stort fokus på arbetsmiljön, – Det var det inte förr, jag vet för jag har arbetat med ytbehandling på 70-talet och det hade haft mycket att lära sig av idag, nu ser det helt annorlunda ut.

Vi ber avslutningsvis om en ögonblicksbild av vad som händer på företaget och ute i verkstaden idag.

– Vi arbetar just nu med maskininvesteringar för att succesivt uppdatera vår maskinpark med den senaste tekniken. Och säkra vår arbetsmiljö med olika insatser som nya oljedimavskiljare och filter som du har berättat om i artikeln, säger Tommy Svensson.

Här ser vi en lösning för en längdsvarv med högtryckspump, där man använder rak olja. En tuff körning, som kräver sin rening.
Hans Sandstedt Kenson Component och Kenneth Åstrand Värnamo Automatsvarvning.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here