Lars Strungat framför huvudkontoret hos Blum- Novotest GmbH.

Det tyska företaget Blum-Novotest GmbH utvecklar och producerar produkter inom mätteknik för applikationer i verktygsmaskiner. Instrumenttillverkaren erbjuder lasermätningssystem och mätprober för verktygsövervakning och mätningen av arbetsstycken. Företaget tillhandahåller även sofistikerad mjukvara för omfattande tillverkningskontroll som formkontroll och ytjämnhetsmätning.

Familjeföretaget Blum-Novotest grundades 1968 av Günther Blum och drivs idag av sonen Alexander Blum. Huvudkontoret ligger i den lilla sydtyska staden Gruenkraut nära Ravensburg. Koncernen har mer än 500 anställda över hela världen vara 300 arbetar på fabriken i Tyskland där man utvecklar, konstruerar och tillverkar all hård- och mjukvara in-house. Man har 4 fristående byggnader och bygger just nu en tillbyggnad av 5 500 kvm produktionsyta till som skall vara klar under 2019.

Blum-Novotest AB är lokaliserat i Skövde sedan 4 år tillbaka och är ett helägt bolag till Blum-Novotest GmbH. Här ansvarar man för service och försäljning i Sverige, Finland, Norge och Baltikum.

Vi får en inbjudan att göra ett besök på huvudkontoret i Tyskland av Lars Strungat som är ny vd i Skövde.
– I grunden är jag en utbildad CNC-operatör och verktygsmakare. Senare har jag växlat över till försäljning av industriprodukter i hela Skandinavien, sist dock mestadels skärande verktyg till verkstadsindustrin. Jag har även etablerat ett tyskt bolag på den svenska marknaden.
– Mitt uppdrag är nu att öka intresset och kännedomen om våra unika och tekniskt ledande produkter samt att besöka industrin i större utsträckning än tidigare, säger Lars Strungat.
– Kortfattat kan man säga att Blum står på två ben när det gäller högteknologiska produkter inom mätteknik för en krävande industri. Det handlar om modern integrerad teknik som de välkända lasermätsystemen, där vi idag har en marknadsdel på 90 % i världen och våra mätprober för verktygsinställning och övervakning i CNC-maskiner och touchprober för snabb och noggrann mätning av arbetsstycken i bearbetningsrummet. Samt egenutvecklad sofistikerad programvara för omfattande tillverkningskontroll och allt är ”Made in Germany” berättar Lars Strungat.

Det här låter mycket intressant och vi ber Lars Strungat utveckla;

– Vårt sortiment av mätprobar från Blum är avsedda för framförallt fleroperationsmaskiner och växlas in från verktygsmagasinet. Proben använder inte det konventionella trepunkts mätsystemet eller andra mekaniska kontakter utan all mätning görs via skuggning av ljusstrålen. Därför erhålls bästa noggrannhet och överlägsen snabbhet vid mätning i alla angreppsriktningar. Kabel, infraröd eller radiobundna mäthuvuden som tillåter snabb och noggrann verktygsmätning för verktygskompensering eller verktygsbrottkontroll. Ett robust utförande samt optoelektronisk (ljus) signalgivning via en integrerad fotocell garanterar hög tillförlitlighet även i svåra miljöer. Vi mäter allt med ljus vilket är det mest noggranna man kan ha.

– Mätprobarna är helt okänsliga för skärvätska, spånor och smuts vilket vi är ensamma om på marknaden via flera skyddande patent. Vi till och med föredrar en mätning där vi samtidigt behöver spola rent arbetsstycket för att undvika mätfel. Man kan bygga sin mätspets helt enligt eget önskemål, man bygger en speciallösning eller universell men med standardkomponenter från Blum. Och man kan använda upp till sex prober som registrerar till en och samma mottagare.

Vi får en rundtur i fabriken av den tyska marknadschefen Winfried Weiland och följer flödet från råmaterial in, vidare ut i maskinverkstaden där all tillverkning är högt automatiserad för bemannad och obemannad körning dygnet runt. Det är tyst och rent i de tempererade lokalerna där kvalitetskontroll är i fokus och den börjar redan i bearbetningsmaskinerna med Blums egna mätsystem och fortsätter för slutlig kontroll i mät rum och mätmaskin.

Vi får tyvärr inte ta kort inne i produktionen där man arbetar med ett flertal egna produktionslösningar och flöden som man inte vill visa för allmänheten, det kan vi förstå.
På alla bearbetningsmaskiner runt om i produktionen ser vi företagets mantra ” Blum Inside” som är ett av företagets varumärken.
– Går du på mässor och event världen över så ser du ofta vår ”skylt” som talar om att maskinen innehåller mätsystem från Blum, förklarar Winfried Weiland.

Standard med möjligheter och ljus (scanning) är i fokus. Den tyska mätteknikspecialisten Blum arbetar enbart med mätning inne i maskinerna inte utanför. Och det går snabbt med precision.

Vi tar upp det heta ämnet Industri 4.0 och digitalisering och finner snabbt att Blum- Novotest varit och är digitaliserade sedan många år tillbaka, långt innan konceptet hade sitt namn. Produkterna som företaget tillverkar bygger på och är en grundläggande del som symboliserar den fjärde industriella revolutionen. Tack vare mjukvara och givare som registrerar förändringar som sker inne i CNC-maskinerna och inte som andra system behöver vara utanför maskinen visar att företaget har väl fungerande digitala produkter för morgondagens smarta fabriker. De företag som nu bygger upp smarta fabriker ofta delvis men snart helt digitaliserade finner att mätteknik från Blum kan implementeras i processer väl lämpade inom ramen för Industri 4.0.

Utvecklingen går mot allt snävare toleranser och precision vilket kräver snabb och noggrann mätning över tid, i en säker process. Då behövs högkvalitativa mätinstrument med ett högt tekniskt innehåll. Tillverkningsindustrin inom alla sektorer kräver hög kvalitet och genom att redan i bearbetningsmaskinen uppnå en säkerhet och tillförlitlighet ger många fördelar.

Mätning i maskin är ett krav när det gäller processäkerhet och automatiserade maskiner; bara när man har kontroll över sin tillverkning kan man börja köra maskinen obemannad utan att man riskera att producera ”vargar”.

Och Lars Strungat förklarar att det inte handlar om form och storlek utan om tekniskt innehåll i produkterna. Det handlar om fler saker som vi ha utvecklad som t.ex. scanning med hjälp av digitala och analoga system och att kunna hantera fler mätdata samtidigt. Tidigare var det mätning med en punkt per gång, idag kan vi med vår nya produkt DIGILOG mäta tusentals punkter på en och samma gång.

Blum har nyligen introducerat 5.e generationens av lasermätsystem. Lasertekniken är grunden i företagets produktflora och här är man världsledande producent av mätteknik.
Här berättas lite om lasermätsystemen och framförallt om nyheterna på den senaste LC50-DIGILOG som handlar om analog och digital verktygsinmätning och övervakning i verktygsmaskiner med hjälp av laserteknik.
– Baserat på att det inte var lätt att uppgradera en beprövad NT teknik så uppnådde vi detta innovativa framsteg genom att implementera den ”Digiloga” tekniken (digitalt och analogt), som är bekant från våra touchprober, in i laser mätsystemet säger Alexander Blum, ägare till Blum-Novotest.

Tack vare den nyligen utvecklade Digilog tekniken har dess utmärkande egenskaper förbättras till en aldrig tidigare tänkbar nivå. Den genererar inte bara ett litet antal trigger signaler vid mätning, den genererar 1000-tals mätvärden per sekund, samtidig som den justera mäthastigheten dynamisk enligt den nominella hastigheten av verktyget.
– Den nya lasern LC50-Digilog är 60 % snabbare än tidigare laser och mäter varje skär egg individuellt, snarare än att bara bestämma värdet för längsta skäreggen. Den fokuserad laser som används tillåter inmätning av verktyg från 10 my i diameter.
– Om man är intresserad av en laser så sätter man helst in lasersystemet när maskinen byggs vilket underlättar, men en Retrofit är ofta också möjligt, beroende på vilket styrsystem maskinen har, säger Lars Strungat.

Standard med möjligheter och ljus (scanning) är i fokus. Den tyska mätteknikspecialisten Blum arbetar enbart med mätning inne i maskinerna inte utanför. Och det går snabbt med precision.
Mätning av vändskär med laser. Mätningen utförs till exempel efter att ett nytt verktyg har satts in i maskinen eller för kontrollmätning mellan olika bearbetningscykler. Detta är en tillförlitlig metod för att undvika kostsamma ”vargar” på grund av skärbrott, slitage eller dåligt justerade verktyg.

– Alla våra produkter finns inne i maskinerna och den miljön gör att mätinstrumenten jobbar i en miljö med spån, skärvätskor, olja och smuts. Men tack vare sin robusta konstruktion enligt skyddsklass IP68 är produkterna anpassade att klara den krävande miljön inne i en verktygsmaskin. Dessutom kan vi utföra mätningar samtidigt som vi spolar rent med kylvatten; detta sparar inte bara tid, mätningarna blir också mera pålitliga, då det inte kan finnas smuts eller spån precis där man mäter. De nästan slitagefria systemen garanterar en konsekvent hög mätnoggrannhet även efter miljontals mätningar, säger Lars Strungat.
– Till alla våra produkter och system erbjuder vi ett omfattande utbud av tillbehör och reservdelar som t.ex. utbytbara mät ytor, olika monteringsfästen samt luftblåsmunstycken för rengöring av verktyg och mät ytor. Dessutom erbjuder vi service i form av förebyggande underhåll.
– Vi är måna om att erbjuda våra kunder en god rådgivning och service samt erbjuda kundanpassade utbildningar hos kund eller i Tyskland, avslutar Lars Strungat.
Vårt besök på fabriken är slut och reflexionen är att Blum är ett imponerande företag. I en produktmiljö där tusendelar är vardag och här regerar perfektion och precision. Se bara på hur det lilla miniatyrträdet är klippt vid entrén.

Mer information: www.blum-novotest.com

Lars Strungat i utställningshallen. Här ser man ett urval av de produkter som tillverkas på fabriken.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here