Den svenska verktygstillverkaren HELIX Verktyg i Lindesberg har i och med den senaste maskininvesteringen en komplett uppsättning mätmaskiner från Zoller för att kvalitetssäkra deras produkter.

Zoller Genius är för kompletta mätningar där man mäter alla parametrar på produkterna enligt ritning. Mjukvaran är mycket lättanvänd där operatören väljer vad som skall mätas utifrån visuella bilder av ett verktyg i mjukvaran och bockar i vad de vill mäta. Det kan sedan sparas som ett program och kan startas med endast en knapptryckning.

Zoller PomBasic, för snabba processmätningar av vinklar, avstånd m.m. Den har i mjukvaran en automatisk snap-funktion som gör mätningarna operatörsoberoende.

Zoller PomSkpGo är till för att mäta eggpreparering. Verktyget positioneras under sensorn och mätningen startas med en knapptryckning. Maskinen är endast till för att mäta eggpreparering och hjälper HELIX att kvalitetssäkra deras process.

Att ha en väl utförd eggpreparering med jämn kvalitet över eggen kan ge en avsevärt längre livslängd på verktygen. Och att kunna kvalitetssäkra verktygen så att alla verktygens eggprepareringar har en jämn kvalitet sinsemellan (från verktyg till verktyg) gör att kunderna kan lita på att de håller sin uppsatta livslängd under användning. ’

HELIX är unika för ett så litet företag med att ha alla delar av tillverkningen under samma tak; både slipning, eggpreparering och även beläggning.

Komplett mätning innebär att man mäter alla dimensioner som finns på ritningen. Josef Axelsson demonstrerar mätmaskinen
Komplett mätning innebär att man mäter alla dimensioner som finns på ritningen. Josef Axelsson demonstrerar mätmaskinen.

Zoller har kommit långt inom digitalisering och kommunikation med andra maskiner och system. Möjligheten att efter mäting i en Zoller Genius mata tillbaka korrigeringsvärden mot nominellt mått till slipmaskinen finns och kan i synnerhet vara en fördel vid långa tillverkningsserier.

I Zollers verktygshanteringssystem TMS (Tool Management Solutions) är mät- och förinställningsmaskinerna en del i kommunikationen mellan allt från verktygsinköp via olika molnkänster eller online-kataloger för inköp av verktyg med tillhörande CAD modeller som sedan används i CAM beredningen för simulering av tillverkningen. Med TMS har du också kontroll över att du har tillräckligt med verktyg och förbrukningskomponenter hemma för din planerade tillverkning.

Kommentar:
Josef Axelsson, ZOLLER, Sales manager North Europe

Nu är det bråttom på marknaden

Att mäta är att veta och nu är det dessutom bråttom ute
i industrin. Snabba tillverkningsprocesser och korta leveranstider styr en verktygstillverkare som HELIX Verktygs vardag.
– Svensk industri går för högtryck och våra kunders situation handlar om att få fram sina produkter i tid, vilket ger oss stora utmaningar. Snabbhet, flexibilitet och korta leveranstider är HELIX motto, säger produktionschefen Thomas Marklund.
Stora maskininvesteringar ger möjligheter att förverkliga idéer tillsammans med industrin som har behov av smarta tillverkningslösningar. Första halvåret 2019 har genererat ett ”all time high-resultat” för HELIX Verktyg som tillverkar skärande verktyg i främst hårdmetall.

– Vi har gått upp på skiftgång för att klara efterfrågan från våra kunders önskemål om flexibilitet och korta leveranstider, säger vd Lina Marklund. Att vara leverantör åt industrin idag kräver snabbhet, lyhördhet och spetskompetens.

Med sju stycken verktygsslipmaskiner från Walter och ANCA samt PVD-beläggning i systerbolaget QULIX Coating kan man pressa leveranstiderna och hålla en hög kvalitet. En helt ny rundslip Rollomatic NP5 finns på plats, där företaget slipar diametrar mellan 0,1 mm – 25 mm vilket säkerställer en absolut toppklass på verktygen.

Svensk verktygstillverkning i världsklass

HELIX Verkyg erbjuder produkter i världsklass för borrning och fräsning. Målet och visionen för företaget är att ständigt utvecklas och ligga på högsta nivå vad gäller maskinpark, program och kunskap. Man ser från företagsledningen att de kvalité- och effektivitetssatsningar som görs, lönar sig och skapar mer tid för utveckling.

Lite bakgrundsfakta

Tidningens redaktör befinner sig i Lindesberg, en tätort i Västmanland, inte långt från Örebro. Tidigare var mycket uppbyggt kring Bergslagens järnhantering och idag har Lindesberg en mycket stor arbetsgivare i företaget Meritor som tillverkar framaxlar och bakaxlar till tung fordonsindustri.
Inte långt från Lindesberg ligger verktygstillverkaren Wedevåg och där börjar egentligen berättelsen om Helix Verktyg, för här arbetade Frank Högman som verktygsmakare. Men som med många duktiga yrkesmän så hade Frank en dröm om att satsa på ett eget företag, vilket han genomförde med bravur.

HELIX Verktyg AB grundades 1986 i Kopparberg av Frank Högman som är pappa till Lina Marklund. Sedan mitten av 1990-talet finns företaget i Lindesberg. Frank Högman fick utmärkelsen Årets Företagare redan 1999. Och 2014 var det dags igen då Helix Verktyg AB fick Företagarna Bergslagens utmärkelse Årets Företagare. Idag jobbar 20 personer på Helix, inklusive Lina som vd samt maken Thomas som arbetar som platschef.

Helix konstruerar och tillverkar produkter av högsta kvalitet för borrning och fräsning. I företaget finns omfattande process- och applikationskunskap inom skärande verktyg och bearbetning. Verktygen tillverkas efter kundens behov och krav, i hårdmetall och snabbstål, både med och utan PCD-bestyckning. En komplett maskinpark för fräsning och svarvning gör att Helix kan erbjuda bra lösningar, både för små och stora serier. Vid behov kan korta leveranstider lösas och speciallösningar erbjudas. Om så önskas levereras detaljerna med mätprotokoll. Helix har stor erfarenhet av bearbetning som svarvning, 5-axlig fräsning, rundslipning, planslipning, centerlesslipning och trådgnistning.

Företagets grundare Frank Högman tillsammans med Lina Marklund och Thomas Marklund.
Företagets grundare Frank Högman tillsammans med Lina Marklund och Thomas Marklund.

Geometrier och beläggningar

I företaget finns omfattande process- och applikationskunskap inom skärande verktyg och bearbetning. Verktygen tillverkas efter kundens behov och krav, i hårdmetall och snabbstål, både med och utan PCD-bestyckning. Helix guidar till en bra ekonomisk lösning och ansvarar för hela processen – från ritning till färdigt verktyg.
_ Med ett bra samarbete med tekniker hos våra kunder kan vi utveckla och optimera verktygen.
En av våra styrkor är att snabbt kunna ändra och nytillverka provserier och även testköra i vår nya 5-axlig fräsmaskin från DMG MORI, säger Thomas Marklund.

Stora investeringar

HELIX Verktyg verkar i en bransch med tuff konkurrens där det hela tiden krävs nya investeringar i ny teknik.
– Investeringsvilja och förnyelse har alltid präglat vårt företag vilket skett med bibehållen lönsamhet och gett Helix ett respekterat namn på marknaden. Och investerat har Helix gjort, bara under de senaste 3 – 4 åren har ungefär 8 miljoner kronor satsas på att förnya och uppgradera maskinparken.
– Vi jobbar med korta leveranstider när det gäller enstycks- till större serier, hög kvalitet, flexibilitet, spetskompetens och personlig kundservice. Det gäller att hänga med i kvalitet och kompetens då våra konkurrenter finns i Kina och har en helt annan prisbild, förklarar Lina.
I mitten av oktober anlände den nya rundslipen, Shapesmart NP5, från Rollomatic. Den är utrustad med en integrerad robotladdare vilket möjliggör obemannad produktion.

Mätning och kontroll i fokus

Tittar vi tillbaka i tiden när Frank Högman och hans kollegor arbetade med verktygsframställning så var det mesta handarbete och resultatet i princip helt beroende av verktygsmakarens skicklighet. Det var svårt att göra exakt lika verktyg i en serie och det medförde att man fick lägga mycket tid på både tillverkning och kontroll.
– Idag handlar det om mer komplexa verktyg där man inte bara kontrollmäter en eller två punkter på verktyget. Här pratar vi om kanske upp mot 30 mätpunkter för att erhålla den kvalitet som eftersträvas av kunden. Att manuellt kontrollera detta är omöjligt och att få en bra repeternoggrannhet i processen är också helt avgörande vid serietillverkning, säger Thomas Marklund och tekniker Tuomas Meriläinen på GJS Verktyg förklara;
– Zoller har idag utrustning speciellt anpassad för verktygstillverkning. Det är maskiner som kan mäta stora mängder data på ett snabbt och enkelt sätt. Tittar vi på den mätutrustning som vanligtvis står ute i verkstadsmiljö på verkstäder så handlar det ofta om att mäta längd, höjd och slitage med mätutrustningen. Som verktygstillverkare är kraven att mäta så mycket mer och med repeternoggrannhet.

Thomas Marklund HELIX Verktyg och Tuomas Meriläinen GJS Verktyg.

Behöver mer personal för att klara efterfrågan

– Kunderna ökar geografiskt samt att vi fördjupar samarbetet med redan befintliga kunder. Vi har fått flera nya kunder från både söder till norr i Sverige samt även en del utomlands. Vi kommer att behöva mer personal för att klara efterfrågan och fortsätta få ned leveranstiderna, säger Thomas Marklund.

Ägarna Lina och Thomas Marklund ser med stark tillförsikt fram mot de kommande åren och är mycket glada för det fina samarbete som man har med sina kunder som hela tiden driver företaget att bli bättre, bli snabbare och nå högre höjder vad gäller kvalitet och noggrannhet.
– Jag gasar och Lina bromsar, vilket för oss är en bra kombination för att driva vårt företag vidare in i framtiden. Vi ser ingen avmattning i förfrågningar så det ser ljust ut. Nya verktygsmaskiner på plats och en komplett mätutrustning från Zoller ger oss vad vi behöver för att utveckla verktygstillverkningen tillsammans med våra kunder, avslutar Thomas Marklund.

Tuomas Meriläinen, Thomas Marklund, Josef Axelsson och Martin Cheung. Martin är nyanställd på Zoller North Europe somapplikationstekniker.
Tuomas Meriläinen, Thomas Marklund, Josef Axelsson och Martin Cheung. Martin är nyanställd på Zoller North Europe somapplikationstekniker.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here