Bystronic firade 30 år i Skandinavien genom att arrangera ett öppet hus för den teknikintresserade plåtformande industrin. Vi inom fackpressen fick också vara med på ett hörn och här kommer en rapport om vad man visade för maskinteknik i sin fina utställningshall i Rosersberg norr om Stockholm.

Man berättar från Bystronic att 103 kunder från 38 företag kom för att titta närmare på maskiner som fiberlaser ByStar 10 kW med ByTrans Cross och BySort som ger en helautomatisk process med skärning, automatisk laddning av plåt och sortering. Man visade sin kompakta kantpress Xpert 40 med robothantering som passar väl till små och medelstora bockningsdetaljer. Xpert 150 kantpress med mjukvara ByVision och nytt operatörsinterface.

Vidare fanns nyheter inom mjukvara, BySoft7. TiltPrevention visade upp som en ny funktion som automatiskt ger nestningsförslag baserat på vetskapen om rasterposition, detaljens viktcentrum samt även gastryck vid munstycket. Denna information används för att då ge förslag på ändringar i nestning samt vid behov microjoint som sammantaget ger förutsättningar att minimera risker för skärhuvuds-kollisioner och därmed onödiga stillestånd.

Och givetvis fanns information och ett tekniskt föredrag om den nya produktportföljen inom rör- och profilbearbetning där Bystronic förvärvat och integrerat den italienska maskintillverkaren TTM S.p.A. i sin organisation.
Många besökare tog även möjligheten att lyssna till de seminarier som föredrogs och träffa kollegor samt fördjupa sig i plåtens värld tillsammans med Bystronics experter som demonstrerade olika maskinkoncept.

Marknaden för digitalisering växer snabbt och det som man kanske tidigare tyckte var science fiction är nu bara science. Framtiden är här och tekniken med till exempel AI för att styra maskiner, automation, logistik och hela processer är både mogen och mer lättillgänglig än tidigare.

Här på det öppna huset visade Bystronic sina industrikunder ett smörgåsbord av nya tekniska lösningar och mjukvara som kan implementeras i den verkliga produktionsmiljön med interaktion mellan människa och maskin och intressanta lösningar för virtuell träning för operatörer, med mera. Branschen forskar också idag kring digitala tvillingar, både i visualiseringar av fabriker och genom olika simuleringsprogram se hur resultatet blir innan man startar produktionen.

Tittar vi på användarvänlighet så är den numera alltid i fokus hos dagens maskinleverantörer. Det krävs så klart att det finns nyckelpersoner på företaget som kan maskinerna och processerna ordentligt men maskinoperatörerna behöver numera på de enklaste maskinerna inte mer än 30 minuters upplärning och redan under de första arbetsdagarna kan man uppnå närmare 80 procents effektivitet. Man ska inom de enklaste momenten i princip kunna hämta någon från gatan för att arbeta om bara man har ett intresse för teknik.

Det är ingen hemlighet att man hör från våra industriföretag att de har svårt att hitta välkvalificerade medarbetare och då kan det hjälpa mycket med enkelt manövrerade maskiner.

Hur fungerar plåtproduktionen i en tid av automation och digitala nätverk? Bystronic presenterade under EuroBlech 2018 sin lösning Production Line som är en helautomatisk produktionslinje med ett fiberlaserskärningssystem i centrum som man nu hade et stort fokus på under jubileumsdagarna och det öppna huset.

– Man integrerar Production Line i den befintliga plåtproduktionen med ett digitalt Shop Floor Control System.Detta ledningssystem ger industrin möjligheten att utforma en produktionsmiljö runt Production Line, i vilken samtliga processteg i plåtbearbetningen integreras helt trådlöst. Därmed tar Bystronic nästa logiska steg i riktning mot integrerad automation och uppkopplade systemlösningar, berättade Peter Woxblom.

Säljarna på Bystronic i Sverige. Från vänster till höger; Thomas Eklund, Andreas Claesson, Tony Abrahamsson och Michael Stensson.

Vi får en chans att lära känna Peter Woxblom lite bättre genom att han får svara på frågor om bl.a sin roll på Bystronic Scandinavia.

Du har en lång erfarenhet från industrin MEN inom skärande bearbetning, finns det likheter och olikheter, vilka?
– Så här långt upplever jag nog likheterna som större än olikheterna. Prispress och ständigt behov att förbättra kvalitet och ledtider ser jag som väldigt lika. Sedan är min upplevelse såhär långt att plåtbranschen fortfarande är inne i ett teknikskifte från CO2 till Fiberlaser som närmast kan liknas med när beläggningsteknik förändrade den skärande bearbetningsbranschen. Med det menar jag att ny teknik ger så pass stora prestandahöjning att bara att använda tekniken kan ge en konkurrenskraft. När man inte längre drivs av en sådana tekniksprång blir istället behovet av automation och att se över helhetsupplägg viktigare än att jaga de sista procenten produktivitet i en specifik produktionsprocess.

Hur fick du nys om jobbet som vd på Bystronic Scandinavia?
– Hade för avsikt att flytta hem till Sverige igen efter att bott två år i Frankrike så väntade på ett erbjudande från min dåvarande arbetsgivare men tittade samtidigt runt efter alternativ. Så det var faktiskt på Linkedin jag såg att man sökte en ny VD för Bystronic Scandinavia.

Och vad tror du är dina personliga styrkor i jobbet?
– Den som har svaret på en sådan fråga är nog mina tidigare medarbetare och chefer. Men vad jag själv upplever som en styrka är att jag bryr mig. Då menar jag att jag bryr mig om företagets kunder, jag vill att de skall vara nöjda med sitt beslut att handla av oss. Jag bryr mig också om mina medarbetare jag vill att detta skall vara en så bra arbetsplats som möjligen kan erbjudas.

Ledarfilosofi.
– Jag skojar ofta med min omgivning att jag är en simpel ”bondpöjk” från Dalarna och det återspeglas nog i mitt ledarskap. Det finns dock något mer seriöst i det, för mig representerar det att leda genom att vara ett gott föredöme, vara tydligt med vad du förväntar dig och gör det du säger att du skall göra och sedan lyssna, kan inte nog understryka vikten av att lyssna. Sen tror jag också på att vara ärlig med problem, finns inget som omotiverar mig själv mer än att höra fina visioner som inte är underbyggda med konkreta handlingar. Tror alla organisationer mår bra av att sträva efter att förbättra sig men säger man t.ex. att man skall dubbla sin omsättning på en viss tidshorisont, ja då måste man rimligen anställa och investera också och har man inte svar på så enkla frågor är det svårt att vara trovärdig i sitt ledarskap.

Och följdfrågan blir, hur kommer kunderna och din organisation att märka att Peter Woxblom är vd?
– Bystronic har vuxit mycket både i Världen och
i Skandinavien, jag kommer från en större organisation och upplever att det var ett medvetet val från mina chefer när jag anställdes. Att växa och att växa fort innebär att man vid någon tidpunkt måste börja göra förändringar från att styra med hjälp av personer och börja styra genom strukturer. Vad jag hoppas kunderna och organisationen märker av är att vi har lokal närvaro och känner våra kunder men samtidigt måste vi också ha arbetsprocesser och styrning som den globala spelare vi är. Såhär långt har det nog mest märkts i vår eftermarknadsaffär där vi både förstärkt vår numerär samt förändrat vår struktur. Detta har inneburit att vi avsevärt sänkt vår responstid
i serviceorganisationen det senaste halvåret.

Hur positionerar sig Bystronic på marknaden, vem vill man vara och ser du här några förändringar med ditt ledarskap?
– Bystronic har en slogan som är ”Best Choice” och det är väl det som bäst beskriver vem vi vill vara på marknaden. Och för mig betyder det att vi skall ha kvalitetsmaskiner med hög prestanda. I detta begrepp tillkommer då en god service och reservdelstillgänglighet. Framåt kommer det också innebära mer och mer automation som måste skräddarsys för att passa kundens produktion både fysiskt i lokalen men också flöden av produkter. Jag tror inte mitt ledarskap har någon betydelse i den frågan, jag är bara tillsatt för att göra mitt bästa att förverkliga detta på den skandinaviska marknaden.

Branschen och industrin i stort använder sig mycket av ”Buzz Words” som Smart Factory, Industri 4.0, digitalisering, nätverksbaserad tillverkning, AI, datorstyrd produktion osv. Vad är dina intryck och hur hanterar och resonerar man på Bystronic med allt det ”nya” inför kunderna?
– Mitt intryck är nog att många överskattar kortsiktiga effekter och underskattar långsiktiga. Men för att vara konkret med vad Bystronic gör i dessa frågor så är såklart vårt mjukvaruerbjudande en central del. Planeringsstöd och informationsutbyte med kundernas affärssystem ändrar hur man lägger ut sin produktionstakt. Att automatisera beredningsarbetet och off-line programmeringen förändrar hur man arbetar innan man kör igång sin produktion. Det är för mig förutsättningarna som måste vara på plats för att begreppet ”Smart Factory” skall kunna uppnås. Det vill säga att planering och beredning tar autonoma beslut baserat på parametrar som leveranstid och kostnad. Exempel på sådant visade vi på vårt öppna hus med Plant Manager respektive Tiltprevention som är exempel på både artikelplanering och nestning som anpassar sig för att minska kostnader och undvika stillestånd.
– Sedan installerar vi på alla maskiner som kunderna ger oss tillstånd en nätverksanslutning kallad ”Connectivity Kit” för att samla maskindata, vilket kommer kunna användas för att få förutsättningar till att genomföra bättre preventiva serviceinsatser istället för reaktiva insatser vid stillestånd.

OG Teknik Peter Grimstedt och Jens Pettersson ägare till Gnosjö Laserstans.

Vad handlar kunderna idag och hur ser deras kravspecifikationer ut, utifrån ert och deras perspektiv, helt enkelt vilka produkter säljer idag eller skall man fråga vad säljer imorgon?
– Början av de flesta diskussioner är oftast produktivitet och kvalitet oavsett om det är en kantpress eller en laser. Men allt oftare övergår diskussionerna i frågor kring tillgänglighet, service och automation anpassad för kunden. Så enkelt uttryckt, vill man ha en bra maskin och i framtiden, vill man ha en bra maskin som är anpassad för sina behov. Inom laserområdet har vi haft väldigt stora framgångar med vår Bystar Fiber 10kW och vi har också sålt en hel del anläggningar med plockroboten BySort. Vi säljer också allt oftare ett tillhörande lagertorn, så pratar vi de närmaste åren så är det nog ingen större skillnad utan den trenden kommer fortsätta.

Du har nu varit vd sedan augusti 2018, vad var det första du gjorde på jobbet och vad är dina arbetsuppgifter?
– Det allra första jag gjorde var att skriva på massa papper. Det är väl också den mest konkreta arbetsuppgift man kan beskriva som VD man signerar saker som någon annan gjort alla förberedelser till. Tycker nog det är svårt att beskriva sitt jobb som VD ingen dag är ju den andra lik. Vissa dagar sitter jag i samtal med kunder om en affär. Andra dagar går jag igenom fakturarutiner med ekonomiavdelningen. Men primärt är man väl ansvarig att se till att ledningsgruppen samarbetar och har tydliga uppdrag där de vet sina roller och kan jobba effektivt.

Hur jobbar ni organisatoriskt med sälj, service och support. Någon filosofi där som du implementerat?
– Försöker delegera ner beslut så långt det går i organisationen men vara tillgänglig för snabba beslut när något avviker. Rent organisatoriskt är vi uppdelade i fyra organisationer försäljning, service, BackOffice och ekonomi.

Bolaget närmar sig en halv miljard i omsättning eller mer +. Vilken kurs har ni satt för era tillväxtmål på den skandinaviska marknaden?
– Vårt bokslut är inlämnat så siffrorna kommer snart ut officiellt men vi passerade en halv miljard 2018. Vill vara försiktig att lämna ut omsättningsprognoser. Mitt fokus är inte så mycket på vår totala omsättning utan viktigare är att fortsätta bygga serviceorganisationen och ha nöjda kunder då kommer omsättningen över tid.

Ni har nu fått lite reflexioner efter 30 årsjubileet och öppna huset. Vad fanns frågorna från era kunder, inom vilka segment?
– Mycket runt de frågor vi berör ovan. Såklart en del funderingar kring vår satsning framöver på rörlaser. Och många av besökarna visade intresse för presentationerna kring mjukvarudelarna. Men jag kunde inte deltaga i alla föredragen, då jag fick möjligheten att avsluta en affär under dagen istället.

en såld maskin på öppna huset, vad och till vem?
– Det stämmer, FEMC AB köpte en 150 tons kantpress.

Och nu tar vi den klassiska frågan som alltid kommer upp, Kompetensbristen inom industrin är ett faktum. Vad skall och kan industrin göra och vad finns det för styrmedel – förenklad teknik/ produkter/mjukvara, automatisering eller en kombination. Hur resonera ni på företaget?
– Vet inte om jag har något bra svar på den frågan. För vår del så lägger vi ju mycket krut på att våra maskiner skall vara enkla att använda. Men vi har ju inte kommit så långt att vi kan säga att hur duktig personal man har inte skulle göra någon skillnad. Sedan är det ju inte så att automation och mjukvara kommer minska behovet av kompentent personal det kommer kanske minska den totala bemanning men de man har måste ju vara desto duktigare när de behövs.

Varför har fiberlasertekniken fått sådana framgångar ur en teknisk synpunkt jämfört med annan laserteknik?
– Det är en effektivare laserkälla som inte kräver regelbundet underhåll för bibehållen effekt är väl den huvudsakliga förklaringen men även möjligheten till högre effekt som möjliggjort produktivitetsvinster vid nitrogenskärning. Sedan har ju snittkvaliteten vid oxygenskärning länge varit en fördel för CO2 men även där börjar nu fibern prestera likvärdigt eller bättre.

Kommentar om dina förväntningar på den nya produktportföljen från italienska maskintillverkaren TTM Tube Laser?
– Det är väldigt skönt och bra att få in rörlaser i portföljen. Vi har det senaste året fokuserat på att integrera företaget TTM och säljer maskinerna under deras varumärke. Det pågår också intensivt arbete att integrera mjukvarorna och även maskinkomponenter fullt ut med Bystronic. När det är gjort tycker jag man nog skall ha oss som ett alternativ när man funderar på nästa rörlaser investering.

Slutligen vad önskar du dig för 2019 – 2020 om du kan påverka kristallkulans innehåll. Hur ligger horisonten/planerna för framtiden på kort sikt?
– Känns som att man sedan 2008 fått vänja sig att gå och vänta på nästa kris, så försöker att inte bekymra mig så mycket om omvärlden man får agera på vad man vet istället. För Bystronic Scandinavia är fokus på att fortsätta förstärka vår serviceorganisation, börjar kännas bra på lasersidan men skulle behöva mer folk på kantpress för att orka med att växa mer. Sedan sätter vi också en projektorganisation på plats som skall göra oss ännu bättre att ta oss an större och mer komplexa installationer. Det ser jag fram emot att se effekterna av då de kunder som investerar i sådant inte kommer bli mindre krävande utan vi måste fortsätta bli bättre i projektplanering och genomförande när vi levererar större projekt med högre komplexitet.

Bystronic Scandinavia samlade på bild.

Vi träffar Peter Kramer för första gången i hans nya roll och han berättar att han arbetat på Bystronic i 10 år på den danska marknaden. Nu är han sedan januari 2019 försäljningschef för hela Skandinavien och vi känner honom lite på pulsen hur han ser på plåtindustrins trender och hur Bystronic möter upp framtidens krav.
– Högre hastigheter när det gäller skärning med fiberlaser 10 och 12 kilowatt och automation. Det är den vägen det går helt klart.
– Igår lanserade vi en ny produkt som heter «BeamShaper» för högproduktivitet inom laserskärning och som är en mekanisk lins för ett bredare användningsområde i materialtjocklek.
– För plåtindustrin som vill utöka sina skäruppdrag till de största materialtjocklekarna har Bystronic under april månad lanserat en innovation. Den nya funktionen «BeamShaper» möjliggör en extra fin skärkvalitet för stål med en plåttjocklek på upp till 30 millimeter. «BeamShaper» låter maskinen anpassa laserstrålens form efter större plåttjocklekar och varierande plåtmaterial.

Ny försäljningschef på Bystronic Scandinavia AB är Peter Kramer från Danmark.

– Mer och mer ser vi att våra kunder efterfrågar flexibel automation som styr materialflödet. Det gäller att idag utnyttja sina maskininvesteringar till så mycket som möjligt. Så återigen automation på laser och automation på kantpress är den enda vägen att gå. Det är dyrt att tillverka med enbart manuell tillverkning och det sliter på maskinoperatörerna och framförallt så skall vi attrahera den nya generationen till våra verkstäder så måste vi få bort tunga lyft och tråkiga arbetsuppgifter, ergonomi är mycket viktigt, säger Peter och fortsätter;
– Desto mer komplex en detalj är därmed krävs mer i form av gripdon och planering/programmering. Så vi ser som så här att enklare detaljer kan man köra obemannat på kväll/natt med robothantering och de mer komplexa detaljerna under dagtid med operatörs bemanning. Det ger flexibilitet och produktivitet och lönsamhet, vilket är A och O för industrin. Konkurrensen är stenhård och då krävs optimala lösningar.
– Slutligen vill jag uppmärksamma vår mjukvara BySoft 7 som är ett helt fantastiskt program. Och utmaningarna för ett företag som Bystronic är att hinna med för utvecklingen går rasande snabbt. Vi utvecklar ny maskinteknik och mjukvara hela tiden och det handlar om ett samspel mellan oss och våra kunder för att snabbt kunna implementera ny teknik på bästa sätt. Vi har en fantastisk organisation bakom oss inom R&D framförallt på vårt huvudkontor i Schweiz där det arbetar många smarta människor, så vi ser framtiden med tillförsikt.

Vd Peter Woxblom talade sig varm för mjukvaran BySoft7 CAD/CAM system.

– Konstruera och beräkna detaljer, ta fram skärplaner och bockningsprogram, planera och övervaka tillverkningsprocesser: Det går inte att föreställa sig modern plåtbearbetning utan effektiva programvaror som BySoft 7. BySoft 7 innehåller många olika funktioner men är ändå enkelt att använda. Arbetet kan utföras snabbt, kostnadseffektivt och tillförlitligt och det är lätt att få en överblick över helheten.
– BySoft 7 ser automatiskt till att utnyttja så stor del av plåtar, rör och profiler som möjligt och får ut så många detaljer som är tekniskt möjligt. I BySoft 7 finns många funktioner för detta, till exempel olika metoder för nestning. BySoft 7 optimerar dessutom skärprocesserna och väljer automatiskt bästa möjliga skärningsteknik.
– Med BySoft 7 går skär- och bockningsjobben snabbt och enkelt, eftersom man alltid får en överblick över hela tillverkningsprocessen och kan fatta de rätta besluten baserat på fakta. Resultatet blir punktliga leveranser med förmånliga villkor. Dessutom initierar och övervakar BySoft 7 automatiskt detaljproduktionen och ger sekundsnabb tillgång till all relevant produktions- och maskininformation. Därigenom uppnås maximal transparens, berättade Peter Woxblom.

Rörbearbetning nytt teknikområde

Bystronic har förvärvat TTM Laser S.p.A., den italienska specialisten inom laserassisterad rör- och profilbearbetning. Därmed utvidgar Bystronic sitt befintliga teknikutbud längs processkedjan skärning, bockning och automation.

För många plåttillverkare är ett utvidgande av produktionen med processteget rörbearbetning ett förnuftigt steg för att utmärka sig bland konkurrenterna med ett bredare utbud av tillverkningsmetoder. Bystronic möter nu detta behov med ännu mer omfattande lösningar för rörbearbetning än tidigare. Det gör man genom förvärvet av TTM Laser S.p.A., den italienska specialisten inom laserassisterad rör- och profilbearbetning. Det gemensamma målet för Bystronic och TTM Laser S.p.A. är att med detta partnerskap kombinera sin kompetens och ta fram innovativa tillverkningstekniker. Användningsområdena för bearbetade rör och profiler är många.

I många branscher erbjuder den laserstödda bearbetningen av rör och profiler ett nästintill obegränsat tillverkningsspektrum för komponenter och dessutom unika utformningsmöjligheter.

Med diametrar på mellan 12 och 815 millimeter och rör- och profillängder på upp till 18 meter erbjuder nu Bystronic systemlösningar med ett stort urval för flexibel tillverkning av små och stora serier.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here