Och vi skall i detta reportage besöka borrkroneverkstaden på Rock Tools huvudkontor i Sandvik
Men, först behöver vi aktualisera hur verkstadskoncernen Sandvik kommunicerar ut sin hållbarhetsagenda när det handlar om grön produktion i stort och sedan skriva om hur företagets tillverkningsenheter kan minimera koldioxidavtrycket i det lilla, där vi skall prata med produktionstekniker Mikael Hedman och hans kollegor på divisionen Rock Tools, inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions. Här är fokus på omslipning av de skärande verktygen i produktionen och hur det positivt påverkar en minskad miljöpåverkan på kort och lång sikt.

Sandvik är en global, högteknologisk industrikoncern som tillhandahåller lösningar som förbättrar produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna.

Inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Solutions ligger fokus på maskiner, verktyg, service, digitala lösningar och teknologier som driver hållbarhet för gruv- och anläggningsindustrin, som exempelvis automatiserad och elektrisk gruvutrustning och ekoeffektiv krossning och sortering.

Produktionsteknikerna Mikael Hedman och Mattias Svedlund ”fångade i olika miljöer” ute i produktionen.
Produktionsteknikerna Mikael Hedman och Mattias Svedlund ”fångade i olika miljöer” ute i produktionen. Datorstyrd produktion med mängder av robotik är signifikativt för borrkroneverkstaden i Sandviken. Vi ser en oräknelig mängd robotar i rörelse och vi pratar produktion 24/7.

Hållbara lösningar är alltmer centrala för företagets kunders verksamheter. I en välmående värld är hela värdekedjan hållbar. Produkter för gruvindustrin och systemlösningar gör det möjligt för gruv- och infrastrukturbolag att bedriva sin verksamhet på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Produkter för bergborrning, som exempelvis företagets borrkronor, är kända för sin kvalitet, tillförlitlighet och höga produktivitet. Baserat på omfattande forskning och utveckling (FoU) tillverkar man verktyg som är framtagna för att tillhandahålla lång livslängd, bästa effektivitet, lägsta möjliga kostnad per borrad meter och låg livscykelkostnad, samt med stort fokus på hållbarhet.

Sandvik har en ambitiös hållbarhetsagenda med sex fokusområden som grund. Den tar ett helhetsgrepp som inkluderar kunder, leverantörer och den egen verksamheten. Exempel på två av målen inom hållbarhet är att minska det årliga koldioxidutsläppet i scope 1 och 2 med 25 % till år 2025 och 50% till 2030, samt att uppnå 80 % avfallscirkuläritet till 2025 och 90% till 2030.

Tidningen Maskinoperatören har fått möjlighet att hälsa på i en av verksamheterna på Sandvikens gigantiska industriområde, där man tillverkar borrkronor. på ett systematiskt sätt och i högautomatiska processer av världsklass. Säkerheten här är rigorös och något Sandvik alltid sätter främst i allt de gör.

– Här ser du utveckling av automatisering och robotik i olika former säger produktionstekniker Mikael Hedman.

– Vi produktionstekniker har alltid fokus på ständiga förbättringar. Ett arbete som aldrig tar slut. Rock Tools divisionen har flera samarbetspartners som inom olika områden bidrar med sin expertis. Men idag skall vi främst prata omslipning av våra skärande verktyg i samarbete med Colly Slipservice i samsyn, ett tekniskt samarbete som vi ser ger en stor nytta i vårt helhetsarbete inom Sandvik, där det handlar om att minska miljöpåverkan genom att omslipa våra verktyg till samma skick som nytt, i stället för en ”slit och släng” mentalitet som ibland var rådande inom hela industrin och samhället i stort längre tillbaka i tiden, säger Mikael Hedman.

Bransch och industri måste i en tid som är så präglad av klimatförändringar, göra vad vi kan för att minska vårt klimatavtryck. Allt fler krafter i samhället ställer krav på hållbara produkter. Samtidig ställs också krav på en mer hållbar produktion i allt större delar av tillverkningsprocesserna. Att tillverka produkter på ett så effektivt sätt, där man minskar sin påverkan på miljön är något som man inom hela Sandvikkoncernen uppmärksammar och här har en resa börjat, där företaget satsar stora resurser på att bygga cirkularitet som innebär att i stort till exempel arbeta för att förlänga livslängden på produkter, använda återvunnet material, se över designen på våra produkter och utveckla processer som underlättar och ökar återvunnet material.

Omslipning – ett steg mot en allt grönare produktion.

Nyckelpersonerna i denna artikel är Mikael Hedman produktionstekniker, Mattias Svedlund supporttekniker, båda på borrkroneverkstaden på Rock Tools produktionsenhet för borrverktyg i Sandviken och Patrick Soodla platschef Colly Slipservice. Dagens ämne är omslipning – en genväg till hållbarare produktion inom verktygsanvändning.
Därför öppnar industrin nu alltmer flera fönster till hållbar produktion. Industrin behöver ställa om och anpassa sig till nya material och produktionssätt med längre livslängd. Branschens företrädare har i många år arbetat linjärt, nu strävar man efter cirkularitet och att man inte behandlar jordens resurser som ändliga.

– Vi måste sätta fokus på att uppmärksamma vilken enorm potential som finns i återanvändningen av som i detta fall, metallskärande verktyg, säger Patrick Soodla.

En omslipning sänker verktygskostnaderna och ökar givetvis livslängden på verktygen.

- Idag har vi för att underlätta hanteringen av omslipade verktyg ett ”låd-koncept”. Regelbundna kunder ges en egen uppsamlingslåda med adresserad returlapp till Slipservice i Huddinge. I lådan samlar kunden verktyg som ska omslipas och skickar den till slipservice. Då slipningen slutförts kommer samma låda i retur med verktyg som är nya på nytt. Verktygen kommer ofta i sina originalförpackningar vilket förstås underlättar och minimerar transportskador, att man paketerar verktygen väl är viktigt då verktygen är sköra och dyra, visar Patrick.
– Idag har vi för att underlätta hanteringen av omslipade verktyg ett ”låd-koncept”. Regelbundna kunder ges en egen uppsamlingslåda med adresserad returlapp till Slipservice i Huddinge. I lådan samlar kunden verktyg som ska omslipas och skickar den till slipservice. Då slipningen slutförts kommer samma låda i retur med verktyg som är nya på nytt. Verktygen kommer ofta i sina originalförpackningar vilket förstås underlättar och minimerar transportskador, att man paketerar verktygen väl är viktigt då verktygen är sköra och dyra, visar Patrick.

– Omslipningen av verktyg görs av specialister men det är viktigt att vi diskuterar med våra kunder om hur man kan förlänga livslängden från en till flera gånger beroende på verktyg. Men då handlar det om en ständig dialog med kunderna så att man är överens om vad som ska göras och när ett verktyg är uttjänt. När vi får in verktyg så görs en första okulär inspektion med en utgallring av ej omslipbara verktyg, förklarar Patrick Soodla.

Och Patrick tillägger, apropå hållbar och grön produktion;

– Verktygens livslängd är centralt för minskad miljöpåverkan. Fler och fler verkstäder förstår nyttan med omslipning som är ett kostnadseffektivt sätt att dels spara pengar, dels som denna artikel handlar om att spara på vår miljö.

Vi frågar Mikael Hedman och Mattias Svedlund med utgångspunkt av vad vi dokumenterat under vårt besök hos dem. Vad betyder omslipningen för er både i det lilla perspektivet och i det stora.

– Om vi börjar med att jag har arbetat här i 37 år och på den tiden så fanns det sliperier som egentligen slipade om verktyg med manuella metoder och enkla slipmaskiner. Men då handlade det om inte om hårdmetall och det var mycket snällare toleranser på verktygen på den tiden. På 90-talet utvecklades givetvis verktygen med en högre teknologi och många större verkstäder hade precis som vi ett eget sliperi med CNC styrda processer. Idag är allt så specialiserat att man låter professionella slipverkstäder ta hand om verktygen och vi har använt Colly Slipservice frekvent i 4–5 år nu. I början var vi lite skeptiska till kvaliteten efter omslipning då vi behöver säkra processer där verktygen ”går på tid”. Vi ser nu att omslipningen är mer eller mindre exakt jämfört med ett nytt verktyg och vi kan med säkerhet bearbeta med omslipade verktyg i våra processer. Vi sparar miljön och nu får vi även bevis på det med en miljödeklaration som följer med våra leveranser av omslipade verktyg, säger Mikael Hedman.

– Colly Slipservice är ett tillväxtföretag som bara fortsätter att växa. Vi har dubblat vår kapacitet inom dels nytillverkning av standardverktyg och specialverktyg men den stora tillväxten ser vi inom omslipning. Vi är idag sex anställda och vi har fyra högteknologiska slipmaskiner. Vi behöver öka vår kapacitet och då är det en utökning av maskinparken som står för dörren.

– Vår största kund på omslipning  idag är Mitsubishi i Tyskland och vi har liknade samarbete i flera länder, detta tack vare certifieringen. Mitsubishi är också en av våra stora leverantörer till svenska verkstadsindustrin, säger platschef Patrick Soodla” 

– Jag brinner för automatisering och att hela tiden utvecklas och hitta nya och bättre lösningar. I automationsprocesserna handlar det om ny teknik och finurliga tekniska lösningar. Vi måste ha tekniken för att överleva. Vårt mantra som du såg på väggen i korridoren – ” Vi skall leda utvecklingen”, säger Mikael Hedman.

Min avslutande reflexion efter att ha sett produktionen på borrkroneverkstaden är att vi behöver fler Mikael Hedman i svensk industri.

Mer viktig information från Colly Slipservice;

Framgångsrika industriföretag kräver kompetenta verktygspartners. Professionella, pålitliga specialister som förstår verkstadsindustrins jakt på ständiga förbättringar av processer och har verktygslösningar som svarar upp mot höga krav på precision, livslängd och produktionsekonomi. Hos Colly Slipservice lägger man fullt fokus på omslipning, modifiering och nytillverkning av skärande verktyg med den spetskompetens man besitter.

– Vi är specialister på omslipning av borr, brotsch och solida fräsar. Och vi uppfyller de krav som våra leverantörer ställer på en certifierad omslipningspartner avseende maskinpark, programvaror, utbildning och mätutrustning. Vid sidan av våra leverantörers breda verktygsprogram erbjuds omslipning, anpassning och nyproduktion av solida verktyg i egen regi, där vi i vissa fall lagerhåller de verktyg som beställs ofta.

– Redan 2014 fick vi ett fullständigt certifikat för omslipning av Mitsubishi borrverktyg, som första företag utanför Mitsubishi-sfären. Vi har förtroendet att ta hand om omslipning av borr och pinnfräsar för norra Europa. Så här har vi ett kvitto på vår kompetens, då Mitsubishi skickar mer och mer omslipning till oss för kunder i Tyskland. Vi pratar ökade order som är nästan tresiffriga i procent, säger platschef Patrick Soodla.

– Samma upplägg och certifiering gäller MAPAL s produkter där vi har ett väldigt bra samarbete när det gäller att få färdiga program och omslipningsritningar för att kunna göra ”Certifierade” omslipningar.

– En intressant och viktig lösning till våra kunder är nu att erbjuda miljöredovisning av de omslipade verktygen genom hela produktionsförloppet – steg för steg. På så vis ges verktygsköparna möjligheten att fatta faktabaserade beslut i den egna miljödokumentationen som blir avgörande för den pågående klimatomställningen, säger Patrick Soodla.

– Enligt vår miljöredovisning så minimerar omslipning koldioxidavtrycket. Det blir extrema skillnader och ett exempel av flera kan handla om omslipning av ett borr – (tre gånger) och man får ett miljöavtryck där 100 % påverkan gäller nytillverkning och 0,6 % gäller vid omslipning, säger Anders Kock försäljningschef på Colly Verkstadsteknik.

Anders Kock, Mikael Hedman och Patrick Soodla ute vid produktionen på borrkronverkstaden.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here