Netmilling AB i Landskrona grundades 2002 och hade verkstaden i Höör innan man flyttade till Landskrona där man idag finns i Pilkingtons gamla industrilokaler. De är på 16 000 kvm så man delar med flera andra industrier.

Så på en produktionsyta på 800 kvm har man nyligen flyttat till en annan del av det stora industrikomplexet, där man nu har investerat i ett centralt system för oljedimavskiljning från Losma i en helt ny verkstadslayout.

Netmilling har på senare år också investerat i moderna CNC-maskiner och kringutrustning och sysselsätter idag åtta anställda. Maskinparken är modern och består av Haas fräsmaskiner i vilka snabba omställningar och korta tider riggtider gör Netmilling till en kostnadseffektiv producent av mekaniska komponenter, främst i aluminium. Företagets största kunder finns i förpackningsbranschen, maskinbyggare och läkemedelsindustri.

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Man påverkas av den luft man andas. Om man upplever luften som frisk mår personalen bra. En bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar som i detta fallet handlar om oljedimma men också fukt och dålig lukt.

Allt högre bearbetningshastigheter gör också att verktygen ”slår sönder” skärvätskan och oljedimma bildas. Det metallbearbetande industrin är beroende av smörjande och kylande vätskor för att säkerställa en hög produktivitet och kvalitet.

– Det har varit rena ”London-dimman” vid vissa av våra bearbetningar och som exempel hade vi fräsning i 10 – 12 000 rpm, där vi fräste ett plan på en stålplåt under 7 – 8 minuters bearbetning, då bildades mycket oljedimma och utan utsuget som vi nu har så var det stora problem för maskinoperatören, säger Fredrik Håkansson produktionschef och tillägger;

– Den yngre generationen vill se attraktivare arbetsuppgifter inom industrin och då måste vi för att även behålla vår personal, erbjuda operatörerna en attraktivare, högteknologisk och renare bearbetningsteknik. Den yngre generationen har en bild av att industrin är tråkig och smutsig, men så måste det inte vara. Med dagens utvecklade arbetsmiljöprodukter får man relativt enkelt en ren arbetsmiljö.

Förr gick man till jobbet för att få mat på bordet hemma och försörja sin familj eller nära och kära. Astma och allergi var inte lika utbredd som den är idag och det beror enligt forskning på att vi lever i en allt förtätad miljö, dåligt ventilerade bostäder och att vi helt enkelt spenderar mycket mindre tid utomhus. Evolutionen förändrar generationer och dagens ungdomar lever helt annorlunda idag än idag och här kan vi även peka på dålig kost och mindre motion som förklaringar till varför folkhälsan blir allt sämre.

Och då är det så att industrin måste anpassa sig och erbjuda de ungdomar som vill arbeta i industrin en ren arbetsmiljö för fortsätter en del av företagen att inte prioritera arbetsmiljön får man stora problem i framtiden.

Leverantören Chuckcenter

Flera fabrikat finns på marknaden, vi presenterar ett av dem i denna artikel.

Losma grundades 1974 av italienaren GianCarlo Losma för att utveckla och producera system för oljedimavskiljare och filtrering av kylvätskor för verktygsmaskiner. Redan från början var affärsidén att verka inom området hälsa och miljö. Losmas reningsprogram för luft och vätskor har funnits i Chuckcenters sortiment sedan 2018. I båda segmenten finns ett antal produkter som kompletterar varandra väl vad det gäller funktionalitet och nytta, berättar Chuckcenters Stefan Thuresson som har lång erfarenhet av arbetsmiljöprodukter.

– Har man ett större antal maskiner eller helt enkelt vill ha ett enklare underhåll, är ett centralsystem att föredra, där man ansluter flera maskiner till en centralenhet vilket man valt här på Netmilling i Landskrona. Argos är ett sådant system från Losma som har ett luftflöde från 3 000 m3/timme upp till 15 000 m3/timme. Reningsgraden är 95 %, och med ett Hepafilter 99,97 %.

Tekniks fakta specifikt om det som Netmilling köpt:

  • Maxflöde 9 000 m3/timme
  • 6 st. filterpatroner Cellulosa, Ø 300,0 mm. längd 800 mm. med utbytbara överdragsfilter i polyester.
  • Filtreringsyta filter 72 m2
  • Transferpump med flottör för separerad olja.
  • Manometer för avläsning av igensatta filter.
  • Avsedd för i detta fallet 8 st. maskiner.

Verkstan

– Vi har under en längre tid sett förändringar i vår produktion där vi som vi sagt tidigare, nu bearbetar med allt högre på spindelhastigheter vilket ger oljedimma inne i maskinerna. Vi kontaktade ett antal leverantörer av oljedimavskiljare och fann efter ett noggrant arbete att Losma var det bästa alternativet för vår verkstad. Och vi kom snabbt fram till en layout där ett centralt system var att föredra jämfört med att placera en oljedimavskiljare på varje bearbetningsmaskin s.k. singelsystem, säger Fredrik Håkansson på Netmilling.

– Systemet sköter sig nästa helt själv och med en central enhet så blir filterbyte och kontroll mycket enklare att genomföra. Oljan avskiljs och hamnar i en behållare under centralenheten och kan lätt tas om hand, säger Stefan Thuresson på Chuckcenter.

– Första steget när man får en förfrågan på ett sådant här system är att mäta upp kabinstorlek och placering på varje maskin, storlek på lokalen, centralenhetens placering och var man tänker sig rördragningarna. Sedan fyller man tillsammans med kunden i ett så kallat ”enquiryform” där man anger vilken typ av maskin, typ av bearbetning, vilken typ av skärvätska man använder (emulsion eller rak olja), antalet arbetstimmar och så vidare.

Här på Netmilling är det ofta höghastighetsfräsning i aluminium som ger en typ av oljedimma och partiklar.

När alla parametrar är ihopsamlade, skickas informationen till Losmas ingenjörer som beräknar vilken centralenhet som är lämpligast, och de tar därefter fram ritningsunderlag för rördragningar (dimensioner och längder) osv.

Skillnaden mellan singelsystem och centralsystem, är att vid singelsystem är det kabinstorleken, cykeltider och typ av bearbetning som är avgörande för val av enhet. Man kan ganska enkelt med hjälp av tabeller bedöma vilken enhet som är lämpligast.

När det gäller centralsystem är det förutom parametrarna för singelsystemen, även placering av maskinerna och centralenheten, dimensioner på rördragningarna (diametrar, längder, takhöjd osv) som avgör då det är mycket volymer luft i rören att ta hänsyn till.

– Vi ser idag att behovet fortfarande är mycket stort för att förbättra sin arbetsmiljö ute på verkstaden och här finns många alternativ och anpassningar för varje individuella företag och behov. Förutom Losma Argos som är anpassad för oljedimmor, finns även Losma Pascal som är anpassad för damm och svetsrök, finns även som mobil variant. Andra produkter från Losmas sortiment som vi kan nämna lite kort är;

– På luftreningssidan arbetar vi även med enkla men effektiva singelsystem som heter Losma Darwin där samtliga produkter jobbar både med emulsion och raka oljor. Dessa filter fungerar bäst i slutna rum, med kapacitet från 1 m3 till 12 m3 i kabinstorlek. De har ett luftflöde från 600 till 3000 m3/timme. En nyare variant av dessa filter som heter Galileo Plus, lanserades 2015 och är en utvecklad variant av Darwin som framförallt är enklare och snabbare att rengöra. Båda serierna finns i varianter för svarv, fräs, slipar och industritvättar

– På skärvätskesidan finns det allt från enkla skärvätsketankar till avancerade reningssystem. Losmas DTE-serie går att fås med enbart tank, för att sedan kunna byggas på med bandpappersfilter, magnetfilter oljeskimmers m.m. DTE-serien finns i tankstorlekar från 50 till 1 400 liter. Även i dessa system rengör vi oljor och emulsion, men även tvättvätskor.

Losma Spring och Spring Compact är så kallade trumfilter som är självrengörande. I dessa filter använder man ett finmaskigt metallnät med reningsgrad ned till 25 µm och därmed slipper man all förbrukning av filterpapper. Principen är den samma som för DTE och Masterfilterna, att smutspartiklarna samlas på filterytan, och när vätskan stiger matas filtret fram. Det sitter ett antal jetmunstycken som kontinuerligt tvättar filtertrumman. Losma Spring och Spring Compact passar bäst för centralsystem eller större maskiner, som tillbehjör kan nämnas slamkomprimator, magnetfilter och skimmers.

Har man mycket magnetiska små partiklar i skärvätskan som inte fastnar i bandpappersfiltret, kan man komplettera med Losmas magnetfilter DMD/DMD-P med roterande magnetiska diskar, berättar Stefan Thuresson på Chuckcenter.

Avslutningsvis så säger Fredrik Håkansson;
– Vi har endast haft igång vårt system i en månad och allt arbete är inte klart ännu. Bl.a skall vi kapsla in de sista maskinerna. Men vi känner och ser samt hör från våra operatörer att de märker en mycket stor skillnad jämfört med innan. Så vi är mycket nöjda med vår förbättrade arbetsmiljö, det var helt klart en helt nödvändig och bra investering i vår satsning på framtiden där fler maskiner än idag skall ge oss den expansionen som vi eftersträvar.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here