När Maskinoperatören besökte CNC Plåt i Västervik 2014 hade företaget precis investerat i Sveriges första helautomatiserade laser från Prima Power och deras svenska agentur Din Maskin. Roboten, som automatiskt hämtar detaljer från skärbordet och staplar på ett sorteringsbord, har motsvarat alla förväntningar.
– Den har gått väldigt bra, precis som hela företaget har gjort de senaste åren. Vi har haft en tillväxt på nästan 30 procent sedan dess. Bara förra året växte vi 21,5 procent, vilket är resultatet av ett långsiktigt arbete, säger Johan Sjöblom, som nu helt har tagit över som vd och ägare i familjeföretaget.

I bakgrunden syns CNC Plåts
nya stans-vinkelsaxmaskin SBe8
som har linjärmotorer för extremt
höga hastigheter och som hanterar
plåtformat 4300×1500.

På två år har CNC Plåt gått från en budget på nästan 80 miljoner kronor till att nå över hundra miljoner kronor i omsättning. Målet för i år är 110 miljoner kronor som ska växa till 250 miljoner kronor år 2024.
– Företagsledningen har satt målet och det gäller för mig och alla andra att jobba hårt för att vi ska nå dit. Även om jag är ägare har styrelsen satt höga krav på mig som marknadsinriktad vd. Jag måste leverera och hela tiden sträva efter att bli bättre och mer effektiv.
Hans far Åke Sjöblom startade företaget och såg tidigt stora fördelar med automation för att utveckla maskinparken och ligga i framkant. Den offensiva strategin verkar ha gått i arv. När CNC Plåt satte sig ner för att planera investeringar och riktning under 2016 beslutade ledningen för att satsa betydligt mer än de tre till fyra miljoner kronor som var tänkt från början. Totalt investerades 25 miljoner kronor varav 21 miljoner kronor var hård- och mjukvara från Din Maskin i Värnamo.
– När svensk industri går bra gäller det att nyttja högkonjunkturen och plocka marknadsandelar. Vi lyssnar mycket på våra kunder och försöker lösa deras utmaningar. Från början var tanken att bara köpa en kantpressrobotcell, men när vi såg över situationen insåg vi att det fanns fördelar för oss och våra kunder om vi gjorde vissa investeringar.

Starmatik-roboten ingår i en ny kantpressrobotcell. Roboten byter gripdon
och verktyg helt automatiskt. Programmering sker off-line.

Efter att långvariga samarbetspartnern och maskinleverantören Din Maskin hade redogjort för sitt utbud bestämde sig CNC Plåt för att investera i Prima Powers nya stans-vinkelsaxmaskin SBe8, en kantpressrobotcell, en Starmatik-robot för att automatisera en kantpress, uppdatering av Night Train höglager samt byte av programmeringsverktyg i hela verksamheten.
– Dessa investeringar gör att vi blir mer effektiva. Visst, det kan uppstå situationer där du investerar precis innan konjunkturen vänder men vi har aldrig ångrat en investering. Det enda jag har ångrat är att jag inte tog ett tidigare beslut. I slutändan blev det en bra timing. Vi fick hem alla investeringar när högsäsongen i stort sett var över och kunde lägga tid på installation och utbildning.
Den nya stans-vinkelsaxmaskinen SBe8 med linjärmotordrift är världens snabbaste stans-vinkelsaxmaskin. Johan Söderberg, försäljningsansvarig för distrikt 3 på Din Maskin, berättar att CNC Plåt är först i Sverige med SBe8, precis som företaget var med den helautomatiserade lasern.
– SBe8 är bland det häftigaste som vi har i vår portfölj idag. Den är otroligt snabb och kan utan problem hantera plåtar som är 4,3 meter långa, förklarar Johan Söderberg.
– Många faktorer ligger bakom ett sådant här köp, men en av de viktigaste var just att kunna köra långa plåtar. Vi har behov av att köra åtta meter långa plåtar, vilket Din Maskin löste med Prima Power, tillägger Johan Sjöblom.

En annan viktig investering är den stora roboten från Starmatik som hanterar 700 kg och har automatiserat företagets stora kantpress där CNC Plåt bockar material på upp till åtta meter. Tidigare krävdes minst fyra operatörer för att kunna hantera stora och tunga material, som sedan ska användas i exempelvis fasader och balksystem inom byggnadsbranschen.
– Starmatik-roboten har blivit ett lyft för både produktionen och personalen som slipper tunga lyft. Det finns tusentals företag som bockar plåt och för att överleva gäller det att utmärka sig. Vi är nu unika med vår stora automatiserade kantpresscell. Förutom den här roboten investerade vi även i en komplett kantpressrobotcell där roboten byter verktyg och gripdon automatiskt.
I sin strävan att ständigt bli än mer effektivare valde ledningen att byta ut företagets gamla programmeringsverktyg till Prima Powers system NC Express. Systemet är anpassat efter de nya moderna maskinerna och gör det enklare för operatörer att skapa och köra olika program.
– Det är ett smart verktyg som tillåter operatörerna att vara mer kreativa. Enda nackdelen är att det alltid tar lite tid att lära, men vi kör mycket intern utbildning på företaget. Vi är vana att ta egna vägar eftersom vi är ensamma här i Västervik med att arbeta med plåt.
Företaget har även uppdaterat sitt Night Train höglager, vilket i stora drag innebär att Din Maskin har bytt ut all elektronik och mjukvara samt anpassat säkerheten. Investeringen gör att höglagret är mer anpassat till moderna maskiner. Johan Sjöblom understryker att investeringarna inte bara genomförs för att höja kvalitén på maskinparken.
– Det är en satsning på personalen också. Jag vill skapa förutsättningar för dem att göra ett bra jobb. Är det roligt att gå till jobbet får du personal som presterar och mår bättre.
Genom satsningar på arbetsmiljön och hälsokontroller är målsättningen att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. Företaget, som har 63 anställda, har en obefintlig personalomsättning och en sjukfrånvaro långt under rikssnittet.
– Vi jobbar som ett team där alla tar ansvar. I praktiken har jag egentligen bara en platschef och ekonomiansvarig under mig, vilket gör att jag kan lägga tid på våra kunder. Vi brukar få ett par nya kunder varje år och är bra på att behålla våra gamla.
CNC Plåts styrka är små volymer inom flera olika branscher. Till byggindustrin tillverkas lättbalksystem och fasadutsmyckningar, men även inomhusklimat som exempelvis ventilationsaggregat och fläktar. För tillverknings- och verkstadsindustrin produceras skåp, chassin och plåtkomponenter.

Anställd från CNC Plåt observerar företagets nya stora Starmatik-robot som hanterar upp till 700 kg. Förutom flera investeringar
i maskiner har CNC Plåt bytt ut sitt gamla programmeringsverktyg till Prima Powers system NC Express.

– Den enda bransch vi undviker är fordonsbranschen eftersom det finns en risk att bli styrd och få en stillastående produktion. Vi måste vara flexibla. Kunderna kan lämna ett fullfärdigt förslag, men med egen konstruktions- och teknikavdelning konstruerar vi även prototyper åt flera kunder.
Företaget har skräddarsydda helhetslösningar för alla sorters tekniska plåtkonstruktioner och erbjuder tunnplåtsbearbetning, kvalificerad svetsning enligt 3834-2 och färdig montering.
– Allt fler kunder köper montering. För att få en säkrare och bättre montering har vi investerat i ett ESD-golv som minskar risken för elektrostatiska urladdningar.
Sedan företaget flyttade till sina nuvarande lokaler 1992 har de byggt ut och renoverat lokalerna ett flertal gånger. Lokalerna är idag på 7000 kvadratmeter. Johan Sjöblom berättar att det finns planer på en ny utbyggnad på 4000 kvadratmeter den dagen det är dags att bygga ut för att fortsätta öka omsättningen.
– Det finns en plan för allt. Jag vet precis vilka maskiner jag skulle investera i om vi hade mer resurser. När vi får möjlighet ska vi fortsätta automatisera och investera i vår anläggning för att nå vårt mål 2024.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here