Inom segmentet högpresterande verktygsstål, där Uddeholm är verksamma, skriver bolaget att de genom åren nått stora framgångar och är idag den främsta aktören på den internationella marknaden. Bolaget står själv för nära 50 % av hela Europas export till Kina inom segmentet verktygsstål.
– Vi har en fortsatt positiv framtidssyn där vi tror att vi kommer att växa ytterligare och därmed behöva rekrytera fler anställda, delvis med ny kompetens utifrån de nya utmaningar som vi ställs inför inom framför all pulvermetallurgi och additiv tillverkning. Det är värt att lägga till att vi är lyckligt lottade som har så bra ägare i Voestalpine AG. De tror på oss och ger oss möjligheter att investera och växa utifrån marknadens behov, säger Johnny Sjöström.

Unik investering i Sverige

För att möta kundernas förväntningar och krav måste servicegraden och effektiviteten i lagerhanteringen bli snabbare och effektivare. Av den anledningen beslutade man på Uddeholm i Hagfors att investera 32 miljoner kronor i byggandet av ett nytt helautomatiskt sågcenter.
– Uddeholm strävar efter att vara ”nummer 1” inom alla områden. För oss är det inte tillräckligt att redan idag ha ett leveransåtagande gentemot våra kunder som är ”normalt” för branschen. Vi vill vara bättre än så, säger Pär Gustafsson i en kommentar till investeringen.
Uddeholm har idag en marknadsandel i Norden på över 80 procent, men konkurrensen ökar hela tiden. För att kunna behålla den starka positionen på marknaden kan det ibland vara avgörande för affärerna att kunna erbjuda kunderna ett bättre totalerbjudande än vad konkurrenterna har. Utlovad leveranstid, utförande och service är i det sammanhanget en nyckel för Uddeholms framgång.
Det nya helautomatiserade sågcentret från KASTO som inkluderar ett lagersystem om 650 olika fack och två nya sågar KASTOtec A 4 med automatiskt sorterings- och paletthanteringssystem, är installerat sedan i början på året och ersatte sex äldre sågar med låg kapacitet
i förhållande till dagens standard och som dessutom var placerade
i olika lagerlokaler.
– I och med investeringen ökar vi vår effektivitet rejält ut till kund genom såväl kortade kaptider som ökad leveranssäkerhet. Samtidigt kan vi arbeta med snävare toleranser, vilket är nödvändigt för att motsvara våra kunders förväntningar, säger projektledaren Ola Axelsson.
Beslutet om investeringen i ett nytt sågcenter i Hagfors var det tredje stora investeringsbeslutet som Uddeholms AB tagit den senaste tiden.

I mitten av april 2015 togs beslut om en miljöinvestering i stålverket i storleksordningen 80 miljoner SEK. Den kommer att ge såväl bättre arbetsmiljö och inomhusklimat som minskade utsläpp av stoft och förbättra ljudnivån utomhus för de närboende. Därefter togs beslut om ytterligare sammanlagt 90 miljoner SEK i utbyggnad av ESR-kapaciteten # (läs mer om detta i slutet av i artikeln) och i en testanläggning inom FoU.
Det kommer att bli fler jobb i Värmland de närmsta åren då konjunkturen nu är hetare än på många år. Arbetsförmedlingen spår en ökning på 1 500 platser i sin nya prognos. Redan idag finns en arbetskraftsbrist av utbildade inom t.ex. teknik yrken men på Uddeholm parerar man detta med att automatisera mer än tidigare i historien, vilket vi skall prata om i detta reportage.

Uddeholm-Kasto-024

 – Här hanterar vi material upp till 425 mm i diameter och maxlängden är 6 meter som vi kan lagra. Maxvikten är 4 500 kg per stång vilket betyder att det är oerhörda vikter som hanteras i lagret och säkerhet är prioritet ett i ett sådant här projekt, säger Mikael Warström ansvarig för projektet hos Ahlsell Maskin.
– Här hanterar vi material upp till 425 mm i diameter och maxlängden är 6 meter som vi kan lagra. Maxvikten är 4 500 kg per stång vilket betyder att det är oerhörda vikter som hanteras i lagret och säkerhet är prioritet ett i ett sådant här projekt, säger Mikael Warström ansvarig för projektet hos Ahlsell Maskin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidningen Maskinoperatören är naturligtvis intresserad av en sådan här stor och för Sverige unik satsning och vi tar kontakt och bestämmer ett möte på plats med produktchef Mikael Warström som har 8 års erfarenhet inom sågning/teknik på Ahlsell Maskin AB i Örebro, företaget som är generalagenter för den tyska maskintillverkaren Kasto i Sverige sedan 26 år tillbaka.
Vi åker tillsammans till Hagfors där Uddeholm AB breder ut sig på ett enormt område av c:a 500 000 kvm med stålverk, ESR-verk, värmebehandling, smidespress, götverk, valsverk, värmebehandling, maskinbearbetning och lager. Här träffar vi Ola Axelsson, chef för projekt med 13 år på Uddeholm och Pär Gustafsson som har arbetat här sedan 2001, ansvarig för lager och terminal, som visar oss och demonstrerar den nya maskincellen med helt automatiserat flöde som styrs av ett avancerat datasystem via SAP.
Uddeholm är nu inne i ett hektiskt skede där man med sina kvalitativa produkter nu leder utvecklingen av nya stålsorter i framförallt verktygsstål. Vi på tidningens redaktion får positiva nyheter om vad som händer i branschen.
– Vi har nu kört om kineserna främst i segmentet med ett högre förädlingsvärde och kvalitet inom verktygsstål, både internationellt och på deras egen hemmaplan vilket är otroligt skönt. Kinesiska stålverk är aggressiva men nu när deras egen hemmamarknad saktar in sedan en tid tillbaka, så växer vi nu kraftigt i Kina och i övriga världen, säger Ola Axelsson.
Svensk stålindustri har tre visioner och åtaganden, att leda teknikutvecklingen, attrahera och utveckla kreativa individer och att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna stålföretagen 2050. Uddeholm AB är en nyckelspelare i världen som går i främsta ledet och ska förse sina kunder med ett sådant material att kunden alltid får ut bästa möjliga verktyg/produkt för sitt speciella ändamål.

Uddeholms centrallager i Hagfors med 10 000 ton verktygsmaterial och ca 4 000 artiklar.
– Vår produktportfölj innehåller verktygsstål. Tillsammans med vår externa bearbetningsenhet Uddeholm Machining är vi en komplett leverantör, säger Ola Axelsson.
– Vårt erbjudande till kunderna inkluderar bästa kundbemötande, hög leveranssäkerhet, lokalt kvalificerad teknisk rådgivning och produkter som ger kunden bästa möjliga totalekonomi. I vårt åtagande mot kund ger vi också service när det gäller skärdata, beläggningar m.m.

Uddeholm-Kasto-041Uddeholm-Kasto-005

 

 

 

 

 

 

 

Det nya helautomatiserade sågcentret från KASTO som inkluderar ett lagersystem om 650 olika fack ( se layout nedan) där hälften av platserna är permanent fyllt med material som sågas frekvent. Övriga fack använder man beroende på vad man får order på av icke så frekventa material och dimensioner.
– Anläggningen sköter sig själv via kommandon från operatören och när hen tryckt på orderknappen så hämtas, sågas och hanteras materialet och placeras på pall, allt helt orderstyrt. Hela processen övervakas och operatören har flera kontrollsystem för att se att allt fungerar och viktigt är givetvis att se till att sågbladen fungerar perfekt i sin operation och vid slitage osv på verktygen så finns en automatisk övervakning av vinkelavvikelse som larmar när det är dags att byta blad. Vid eventuell början till snedkapning så justerar maskinen detta helt automatiskt, berättar Pär Gustafsson.
För att bli effektivare och flexiblare och med automatisering i fokus behövs effektivare sågar för att möta den ökande efterfrågan. För att förbättra effektiviteten i automatiserade sågar och garantera en allt större volym av kapade bitar i tid, har branschen arbetat under de senaste åren med ett produktivitethöjande vid själva kapningen.
KASTOtec är väl beprövad maskinteknik med mer än 1 000 installationer runt om i världen, är konstruerade för automatisk materialinmatning. Styrningar och drivenheter kontrolleras via sensorer och styrs under kap processen, detta säkerställer ett optimalt resultat.
Grundmaskinen i KASTOtec serien är robust, vibrationsminimerad sågenhet, vilken är optimalt utformad för stora belastningar och hög kapacitet.
Sågenheterna på KASTOtec serien är i massivt utförande. Den helsvetsade ramen är fylld med polymerbetong. Mineral gjutna konstruktioner erbjuder en 6 – 8 gånger bättre vibrationsdämpning än jämförbara konstruktioner av gjutjärn. För hög kapningskapacitet sker drivning av sågbladet via en väldimensionerad, frekvensreglerad snäckväxellåda.
För att förbättra sågbladets livslängd, går bandet in (eller ut) ur detaljen med en reducerad matning och hastighet. I tillägg därtill är sågmatningen precist övervakad och styrd via kraftsensorer. Detta är mycket viktigt vid obemannad körning.

KPC: Undvika eller dämpa vibrationer

KASTOtec serien har förstärktes ytterligare av KPC, Kasto Performance Cutting, ett system som i sitt användningsspektrum för hög produktion, erbjuder tystgående, än högre hög kapprestanda och längre bandlivslängd. Denna utrustning höjer ytterligare kapaciteten hos maskinen samtidigt som den därmed minskar kostnaderna per kapad detalj. KPC uppnår klart högre kapacitet och förbättrar då lönsamheten i automatiserade system, allt från enklare system med manuellt laddade magasinslösningar för materialinmatningssidan till helautomatiska system såsom sågcenter eller automatlagerlösningar.

Uddehollmslayout-Sågcenter
Projektet och upphandling av startade för c:a 2 år sedan då man fann på Uddeholm i Hagfors att man behövde dels byta ut gammal maskinteknik för att säkerställa kapaciteten, öka effektiviseringen och högre automationsgrad på kapningen då med någon form av helhetslösning, maskin med ett automatiskt lagersystem.
– Syftet med vår investering handlade om att få en högsta möjliga automationsgrad på kapningen, säger Ola Axelsson som har drivit projektet från start till mål.
– Här handlade det om för KASTO att erbjuda en unik lösning där det handlade om att höja kapaciteten och forma en automationslösning där ett system av materialplatser effektivt skulle ”mata” sågen ( det blev två sågar till slut för att ytterligare öka kapaciteten ) med stålstänger, säger Mikael Warström ansvarig för projektet på Ahlsell Maskin.

Uddeholm-Kasto-002Uddeholm-Kasto-012

 

 

 

 

 

 

 

När det gällde att välja maskinleverantör så har vi dels ett långt samarbete med KASTO och Ahlsell Maskin genom åren och vi har idag 15 sågar av fabrikatet men det var också bara KASTO på marknaden som kunde erbjuda en helhetslösning.

– KASTO har lång erfarenhet och stor kompetens i att projektera automationsanläggningar över hela världen. Att vi kan leverera en helhetslösning var avgörande i detta fall. I projekt som det här utgår man från en såganalys där Uddeholm redovisar hur mycket man producerar under t.ex tre månader. Utifrån detta arbetar KASTO fram en kapacitetsanalys där man går igenom vad som krävs för att klara de nya krav som kunden ställer. Man överdimensionerar kalkylen och kommer fram till ett relativt svar som är utgångspunkten för hur såg-centret skall se ut och vilken kapacitet som krävs säger Mikael Warström och Ola Axelsson säger;
– Och om vi inte valt KASTO hade vi fått haft flera samarbetspartners i projektet och vi valde att ha en enda vilket var det bästa för oss.
– Här är det inte bara att sätta ihop en massa delkomponenter till ett system och få det att fungera utan här krävs det stora företagets erfarenheter och tekniska muskler för att klara av en sådan här komplex och teknisk anläggning, säger Mikael Warström och avslutar med att konstatera ” Här får Uddeholm nu ett effektivt komplett system i automation. Alla företag både stora och små måste titta över sin kapning då det blir för dyrbara operationer för varje enskild bit som skall fram med all hantering. Någon har räknat ut att generellt så består en kapcykel av 80 % hantering och 20 % kapning i en generell kapoperation idag ute på de flesta verkstäder, det måste vi ändra på.
Och Pär och Ola säger slutligen att man utnyttjar anläggningen mer och effektivare för varje dag, för att i höst ha högsta fart i sina leveranser av stål till världens alla verkstadsföretag.

# Elektro Slagg Raffinering, ESR är en omsmältningsprocess där vi på elektrisk väg smälter om stålet ytterligare en gång för att få fram den renhet och den struktur som krävs för dagens avancerade verktygsstål.
En utveckling inom ESR-teknologin, omsmältning under skyddad atmosfär, har ytterligare stärkt den redan unika förmågan att producera material i långa serier med förstklassiga egenskaper. Man har idag 11 ESR ugnar på Uddeholm i Hagfors.

Här ser vi grabbarna som medverkat i reportaget, Pär Gustafsson, Ola Axelsson Uddeholm AB och Mikael Warström Ahlsell Maskin AB.
Här ser vi grabbarna som medverkat i reportaget, Pär Gustafsson, Ola Axelsson Uddeholm AB och Mikael Warström Ahlsell Maskin AB.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here