Jacob Mattsson och Per Westberg ute i verkstaden.

Jag bestämmer mig för att få till ett möte med Jacob Mattsson, en av ägarna till en expanderande grupp verkstadsföretag med Matenco i spetsen. Jacob har tillsammans med sin familj inlett en intensifiering av verksamheten genom uppköp av Wiklunds Verktyg och Toolus, för som han säger, bli nästan självförsörjande på verktyg då man sedan några år tillbaka även startat verktygstillverkning i bolaget ToolDoc. Man är nu mitt uppe i en tillväxtresa med digitalisering och nya tankesätt i fokus.

– Vi fann att med rådande högkonjunktur och stora verktygsinköp till Matenco där vi idag har 30 CNC maskiner så förbrukar vi en stor mängd skärande verktyg till en alltför hög kostnad. Jag gillar ekonomi och resultaträkningar, studerade våra verktygsinköp och fann att det kostade stora pengar. Första steget var att börja tillverka egna verktyg främst fräsar och borr, standard och special vilket gjorde att vi startade ToolDoc, berättar Jacob Mattsson och fortsätter.

– Från början var det tänkt som en verkstad för omslipning men Jacob och Per Westberg som ansvarar för produktionen på ToolDoc kände tidigt att det var lika bra att investera mer i maskinparken och börja tillverka egna verktyg för i första hand Matenco, tänka lite annorlunda. Vi anpassade verktygen efter produktionens behov och fann att verktygskostnaderna mer än halverades samtidigt som leveranstiderna kortades betydligt.

Nästa steg var att ytterligare expandera verksamheten och 2017 förvärvade man Wiklunds Verktyg, då Wiklunds ägare ville gå i pension. Och här glider vi in på en mycket viktig fråga när det gäller svenska verkstadsföretag idag. Hundratals fina familjeägda verkstadsföretag inom försäljning och produktion står inför ett generationsskifte och här finns en mycket stor potential menar Jacob Mattsson och förklarar;

– Många välskötta bolag som väntar på eller behöver en ny ägarbild där man med relativt enkla medel och nya tankebanor kan väcka liv och utveckla och modernisera bolagen till nya nivåer. Tillväxt och lönsamhet är ofta inte parametrar som man har prioriterat eller kunnat uppnå med den affärsmodell man bedrivit utan man har år efter år skött bolagen på ett bra sätt men inte mer. Här finns givetvis vinnare och förlorare. På Wiklund Verktyg blåser idag förändringens vindar. Här har vi nu fått tillgång till en säljorganisation spridd över hela Sverige, anställt några experter med lång branscherfarenhet och en handfull ledande agenturer från hela världen som verktygstilltillverkare som Sumitomo, InovaTools, Rego-Fix, Magafor, Yamawa m.fl.

Mer teknik i försäljningen

Det blåser som sagt nya vindar på Wiklunds Verktyg och från att ha varit en leverantör av verktyg går man nu mer och mer mot att bli en leverantör av verktyg/teknik. För tekniken finns överallt när man idag pratar om tillverkningsprocess.

– Här ser vi en självklarhet att vi vill erbjuda våra kunder en dimension till i kontakten med kunden. Vi vill gärna komma in i teststadiet och tillsammans med kunden utvärdera olika verktygslösningar. Förutom produkter från våra agenturer så har vi nu tillgång till standard- och specialverktyg från ToolDoc, där vi nu ser att tillverkningen av specialverktyg har ökat med över 350 % jämfört med för ett år sedan, säger Jacob Mattsson.

Som sagt så blir man nu mer av en leverantör av teknik i kombination med ett stark verktygsortiment. Man har startat en resa där man inte sitter still utan det finns fler expansionsplaner. Det enda som står i vägen för expansion är som för så många andra industriföretag, bristen på kompetent personal.

– Ett stort problem för industrin idag. När det gäller Matenco så automatiserar vi för fullt ute på verkstaden och på ToolDoc har vi numera robotar för en allt större del av obemannad körning. Vi kan inte trolla när det gäller att hitta teknikintresserade ungdomar av båda könen, vi får väl slå oss ihop med några andra företag och starta en industriskola, säger Jacob Mattsson och tänker på till exempel finansekorn ”där slåss man om jobben”.

– Vi måste nå ut på ett helt annat sätt än tidigare och kanske kan vi få en stor och lyckad generationsväxling där min generation kan locka till oss ungdomarna med andra incitament än vad 40-talisterna lyckats med.

ToolDoc är systerbolag till Wiklunds Verktyg som startades upp under 2015 och som erbjuder högkvalitativa verktyg till stora och medelstora industriföretag som i sin tur verkar inom stål-, fordons- och verkstadsindustrin som Aerospace, Medical, bioteknik och Telecom.

– ToolDoc tillverkar skärande verktyg till industrin utifrån kundernas önskemål och ritningar. Vi är specialiserade på nytillverkning av små serier av specialverktyg, så som stegborrar, fräsar och brotschar. Vi tillverkar även solida standardverktyg i hårdmetall till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Vi har valt att satsa på framtiden och i vår bransch stavas den automation och kvalitet, berättar Jacob Mattsson.

– ToolDoc är en viktig partner och underleverantör som hjälper till att hålla nere verktygskostnaderna i stort. Vår affärsidé är grunden i vårt slipserviceprogram TOOL-DOC™. Koncept är att vi försäkrar kunden om den absolut bäst möjliga verktygsapplikationen. Vi strävar alltid efter att ett TOOL-DOC™ behandlat verktyg ska fungera bättre och ha en högre livslängd än när verktyget är nytt från leverantör.

– Vi har ett brett sortiment av standardiserade borrar, både med och utan kylkanaler. Vi hjälper även kunden med att tillverka anpassade standarder för att tillgodose kundens specifika krav i produktion. Det gör vi genom att tillverka lite större serier än vi normalt sätt gör med special-verktyg. Detta för att få ner tillverkningskostnaden och i slutändan styckkostnaden på verktyget. Vi håller gärna konstitutionslager till våra kunder för att alltid säkerställa snabba ledtider, förklarar Jacob Mattsson.

– Vi har ett brett sortiment av standardiserade pinnfräsar i olika storlekar och längder. Vi hjälper även kunden med att tillverka anpassade standarder för att tillgodose kundens specifika krav i produktion. Det gör vi genom att tillverka lite större serier än vi normalt sätt gör med specialverktyg. Detta för att få ner tillverkningskostnaden och i slutändan styckkostnaden på verktyget.

Det är inte alltid en standardlösning är tillräckligt anpassad för dagens avancerade applikationer och detaljer. Ibland behöver våra kunder en speciallösning för att reducera kostnaderna per enhet och skapa en effektivare produktion för att kunna konkurrera mot den hårda konkurrensen svensk industri står för i dagsläget. Fördelen med stegverktyg och andra specialverktyg är t.ex. när standarden inte är tillräckligt för att tillfredsställa kundens behov.

Specialverktyg är en idealisk lösning, eftersom verktygsväxlingar och snabbtransporter reduceras, vilket resulterar i lägre kostnader totalt per tillverkad enhet.

– Vi slipar om verktyget från grunden med en standardslipning och gör eventuell en helt ny spets, om verktyget är alldeles för slitet. Speciella krav på geometrier, faser, radier mm är absolut inga problem för oss. Efter det så görs eftertempon, eggavrundning, polering eller olika typer av ytbeläggning. Ytbeläggningen anpassas för vilket material som verktyget skall bearbeta och utförs av vår partner Oerlikon Balzers, både i Sverige och i Tyskland.

– Beroende på verktygstyp och antal brukar våra kunder alltid ha tillbaka sina skärpta verktyg inom en till två veckor, vilket är en intressant ledtid, för att slå slig in på marknaden säger Jacob Mattsson.

All distribution av ToolDocs verktyg, både standard och special sköts av försäljningsorganisationen på Wiklunds Verktyg. – Jag gillar att arbeta med synergier mellan våra bolag och att utnyttja Wiklunds breda kontaktnät för att ta nya marknadsandelar var en självklarhet för oss när förvärvet gjordes.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here